Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Katheters langdurig gebruik, toedienen medicatie, hulp bij medicatie, thuiszorg, thuisverpleging

Katheters voor langdurig gebruik

 
0

Bij langdurige toediening van medicatie via de bloedbaan kan je arts een katheter plaatsen. Hierlangs wordt medicatie gemakkelijker en veiliger toegediend. De meest bekende katheter is de Port-a-Cath®.

Welke verpleegkundige zorgen?

  • katheter aanprikken
  • katheter aan- of afkoppelen
  • verbandwissel 
  • medicatie toedienen via de katheter (bv. chemotherapie)
  • voeding toedienen via de katheter (TPN)
  • vocht toedienen via de katheter
  • de katheter spoelen
  • toediening van intraveneuze voeding of vochttoediening

© 2019 Wit-Gele Kruis