Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Katheters langdurig gebruik, toedienen medicatie, hulp bij medicatie, thuiszorg, thuisverpleging

Katheters voor langdurig gebruik

 

Bij langdurige toediening van medicatie via de bloedbaan kan je arts een katheter plaatsen. Hierlangs wordt medicatie gemakkelijker en veiliger toegediend. De meest bekende katheter is de Port-a-Cath®.

Welke verpleegkundige zorgen?

  • katheter aanprikken
  • katheter aan- of afkoppelen
  • verbandwissel 
  • medicatie toedienen via de katheter (bv. chemotherapie)
  • voeding toedienen via de katheter (TPN)
  • vocht toedienen via de katheter
  • de katheter spoelen en hepariniseren (voorkomen van bloedstolling in de katheter)
  • toediening van intraveneuze voeding of vochttoediening

© 2019 Wit-Gele Kruis