COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Zorgcentrale

Het Wit-Gele Kruis biedt een dienst aan waarbij alle alarmoproepen toekomen in de zorgcentrale. Een gespecialiseerde zorgmedewerker schat elke oproep met kennis van zaken in en zorgt voor de juiste opvolging.

0

Welke gegevens verzamelen we over je in het kader van de zorgcentrale?

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • gegevens over jouw gezondheid
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,...)
 • mutualiteitsgegevens
 • leefgewoonten
 • samenstelling van het gezin
 • consumptiegewoonten
 • woningkenmerken
 • locatiegegevens
 • geluidsopnamen
   

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Wit-Gele Kruis verzamelt deze gegevens, in het kader van het contract dat wij met je afsluiten, om de alarmen adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

We delen jouw gegevens met anderen buiten het Wit-Gele Kruis enkel:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals jouw huisarts, de apotheker, …), of 
 • indien dit nodig is bij een ziekenhuisopname of ambulante behandeling, of 
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of 
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …)

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard tot 3 maanden na het einde van het contract. Geluidsopnamen worden na 3 maanden verwijderd.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan jouw verzoek beantwoorden zonder onredelijke vertraging.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.

© 2019 Wit-Gele Kruis