Senioren veilig met de wagen Senioren veilig met de wagen

Als 70-plusser veilig met de auto? Zeker!

Maya Versteele & Werner De Dobbeleer
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
30 mei 2016
6 december 2023
Tip van de expert

Senioren worden soms met de vinger gewezen in het verkeer, en door sommige (jongere) chauffeurs bestempeld als een gevaar op de weg. Maar is dat wel terecht? Wij zetten alles voor jou even op een rijtje.

Wat zeggen de statistieken?

De vraag tot op welke leeftijd iemand nog een voertuig zou mogen besturen heeft weinig zin. Het verouderingsproces verloopt voor iedereen verschillend. Ouder worden kan natuurlijk gevolgen hebben voor de veiligheid, wanneer bijvoorbeeld het gehoor, het gezichtsvermogen, de spierkracht of de reflexen afnemen.

Uit de ongevallenstatistieken leren we echter dat senioren niet zozeer een risico vormen voor anderen, maar vooral zélf het slachtoffer worden van ongevallen en dan voornamelijk als voetganger of fietser. Zo lopen oudere weggebruikers tot drie keer meer risico om te sterven na een ongeval. Dat heeft alles te maken met hun grotere fysieke kwetsbaarheid, waardoor ze minder goed bestand zijn tegen de gevolgen van een aanrijding.

Bewustzijn

Tegenover een grotere fysieke kwetsbaarheid staat vaak een grote bewustzijn. Oudere bestuurders zijn er zich over het algemeen van bewust dat bepaalde vaardigheden afnemen. Als reactie daarop beperken ze hun eigen risico’s: ze passen spontaan hun rijstijl aan, mijden gevaarlijke plekken, maken kortere autoritten en vermijden om te rijden in voor hen moeilijke omstandigheden (spitsuur, in het donker of op autosnelwegen).

Om zo lang mogelijk op een veilige manier mobiel te blijven, moet je je als autobestuurder vooral bewust zijn van je eigen capaciteiten en gezondheidstoestand.

Medicatie

Medicijnen

Medicijnen vormen een risico dat vaak wordt onderschat. Vraag daarom steeds raad aan je behandelende arts wanneer je geneesmiddelen voorgeschreven krijgt. Ook op het eerste gezicht onschuldige middelen zoals hoestsiropen of allergieremmers kunnen de rijvaardigheid aantasten – en dat geldt heus niet alleen voor 70-plussers!

Oogtest

Wettelijke normen

Om een voertuig te mogen besturen moet je volgens de wet voldoen aan de medische minimumnormen. Als je twijfels hebt over je rijgeschiktheid raadpleeg je best je huisarts of een specialist. Die zal je eventueel voor verder onderzoek en advies doorverwijzen naar het CARA. Dit is het centrum voor rijgeschiktheidsbeoordeling van Vias instituut. Bij bepaalde aandoeningen is dat zelfs verplicht.

Autorijden zonder dat je aan de medische normen voldoet, betekent eigenlijk hetzelfde als rijden zonder geldig rijbewijs. En dat kan zware gevolgen hebben. Als je betrokken raakt bij een ongeval kan de verzekering zich terugtrekken en riskeer je om zelf voor alle kosten te moeten opdraaien. Praat er dus zeker over met je arts.

Opfriscursus

Het verkeer is de laatste jaren sterk veranderd. Het wordt almaar drukker op de weg en er zijn allerlei aanpassingen in de wegcode of nieuwe verkeerssituaties. Dit maakt het er voor oudere verkeersdeelnemers niet makkelijker op.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) biedt daarom praktijkworkshops voor oudere automobilisten aan. Deze workshops bieden oudere chauffeurs de gelegenheid om gepersonaliseerd rijstijladvies te krijgen en kennis te maken met verschillende geavanceerde rijhulpsystemen. De workshops “Rij vaardig” en “Rij vaardig – praktijk” zijn te boeken door verenigingen en lokale besturen, die ze vervolgens kunnen aanbieden aan hun publiek.
Meer info vind je op workshopsveiligverkeer.be.