Info voor zorgpartners

Info voor zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen, ...)

Info voor zorgpartners

De thuisverpleegkundige is één schakel in het hele zorggebeuren. Als we streven naar totaalzorg is communicatie en overleg tussen de verschillende actoren in de zorg cruciaal.

© 2015 Wit-Gele Kruis