Info voor zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen,...)
Info voor zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen,...)

Info voor zorgpartners

De thuisverpleegkundige is één schakel in het hele zorggebeuren. In het streven naar totaalzorg is communicatie en overleg tussen de verschillende actoren in de zorg cruciaal.

Er is informatie die afhankelijk is van je locatie.
Duid hieronder jouw locatie aan om de juiste informatie te krijgen.
Een provincie kan in het grijs staan. Dan is er voor die locatie geen specifieke info beschikbaar.
 

Informatie voor  

West-Vlaanderen

Continuïteit van zorg en van informatie

 • Iedere patiënt die bij het Wit-Gele Kruis in zorg is, heeft een persoonlijk verpleegdossier. De verpleegkundige voert de gegevens over de zorg rechtstreeks in in een tabletpc: het elektronisch verpleegdossier of EVD. We noteren hier ook verpleegkundige observaties, wijzigingen in de planning en andere praktische afspraken. Dankzij dit EVD zijn de vaste verpleegkundigen steeds op de hoogte van de huidige situatie van de patiënt, en is de continuïteit van zorg en van informatie over de zorg verzekerd. De info uit EVD vormt ook de basis voor artsencontacten, periodiek overleg met het ziekenhuis, overleg met andere zorgpartners...
 • Bij de patiënt thuis ligt ook een beperkt papieren verpleegdossier. De behandelende arts kan hier relevante info raadplegen en zelf aandachtspunten / afspraken over de zorg noteren.  

Interactieve presentaties voor artsen

Op uw vraag kan het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen interactieve presentaties geven op infoavonden van LOK’s, huisartsenkringen, wachtdienstkringen... Deze lokale artsenavonden zijn een ideale gelegenheid om onze expertise binnen de verschillende referentiedomeinen kenbaar te maken, en te verduidelijken aan de hand van practica. Enkele voorbeelden van thema's:

 • wondzorg en compressietherapie
 • technische zorgen thuis
 • ondervoeding bij de geriatrische patiënt
 • ...

Adviesraad voor artsen

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen hecht veel belang aan communicatie en overleg met artsen. Uw mening is belangrijk om onze werking verder te optimaliseren. Daarom nodigen we u uit op onze adviesraad voor artsen. Tijdens de adviesraad toetsen we ideeën en evoluties binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen af bij een beperkte groep van artsen. Enkele voorbeelden van thema's

 • multidisciplinaire zorg voor de chronische patiënt
 • het elektronisch verpleegdossier
 • praktijkondersteuning voor huisartsen

Wil u graag uitgenodigd worden voor onze adviesraad? Of hebt u suggesties voor thema's? Laat het zeker weten via communicatie [at] wgkwvl.be.

Contacteer het Wit-Gele Kruis in jouw buurt

Of bekijk alle locaties
Oost-Vlaanderen
De beste tools om te communiceren met zorgpartners, een grote meerwaarde voor onze patiënten!
Hoe kan Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen jou mee ondersteunen in de zorg voor jouw patiënten?
Antwerpen
Efficiënte communicatie en afstemming van de zorg

Wij zijn ervan overtuigd dat kwalitatieve thuisverpleging op maat van de patiënt enkel mogelijk is mits nauw overleg en samenwerking met u als zorgpartner. Ons digitaal platform mijnWGK ondersteunt onze onderlinge communicatie en samenwerking.

Digitaal verpleegdossier mijnWGK

Via mijnWGK kan u als behandelende arts op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier raadplegen van patiënten die door het Wit-Gele Kruis worden verzorgd, dit op voorwaarde dat de patiënt hiervoor zijn geïnformeerde toestemming geeft. Zo heeft u 24/7 alle up-to-date verpleegkundige info ter beschikking om de patiëntsituatie correct in te schatten en op te volgen.

Meer info over mijnWGK.

Verpleegkundig voorschrift

Kwalitatieve verpleegkundige zorg start met een goed voorschrift. Hiervoor ontwikkelden we als Wit-Gele Kruis van Antwerpen een voorschriftenboekje voor verpleegkundige zorgen. 

Bestel hier als arts gratis uw voorschriftenboekje

Brug met het ziekenhuis

Het Wit-Gele Kruis bezoekt zijn patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen. Tijdens dit bezoek is er ook overleg met de sociale dienst en met de afdeling waar de patiënt is opgenomen. Op die manier kunnen we nuttige info uitwisselen en het ontslag voorbereiden. Zo garanderen we onze patiënten dat hun thuisverpleging wordt afgestemd op hun nieuwe zorgnoden. 

Ondersteuning huisartsenpraktijk

Op vraag van verschillende huisartsenpraktijken biedt het Wit-Gele Kruis ook verpleegkundige praktijkondersteuning, en dit in de vorm van bloedafnames, vaccinaties, inspuitingen, wondzorg, oogonderzoeken, ECG's, voedingsadvies, diabeteseducaties ...

Dankzij deze professionele verpleegkundige ondersteuning kan u als huisarts gerichter consultaties voeren.

Afstemming met de huisarts

Afstemming tussen huisarts en verpleegkundige is noodzakelijk om patiënten kwaliteitsvolle zorg te garanderen. De vaste thuisverpleegkundige van de patiënt neemt waar nodig telefonisch contact op met de huisarts.

U kan als huisarts een structureel overleg aanvragen waarbij regelmatig de evolutie van chronische patiënten wordt besproken en waar nieuwe ontwikkelingen in de zorg en binnen het Wit-Gele Kruis van Antwerpen aan bod komen.

Sterke focus op kwaliteitsvolle zorg

Om kwalitatieve zorg te garanderen, hebben we de werking van onze 15 lokale afdelingen in de provincie Antwerpen professioneel uitgebouwd.

Patiëntenteams

In elke wijk is een klein team van verpleegkundigen actief. Als team garanderen ze hun patiënten continue en kwalitatieve thuisverpleging.

Elk team komt om de twee weken samen met het hoofd zorg van hun lokale afdeling om de zorgsituatie van hun patiënten te bespreken. Waar nodig wordt de expertise van de collega-referentieverpleegkundigen, -diabeteseducatoren, -diëtisten en het verpleegtechnisch supportteam ingeschakeld.

Referentiedomein diabetes 

In dit domein nemen we alle aspecten van kwalitatieve diabeteszorg vanaf de opstart van de zorg grondig onder de loep. Onze diabeteseducatoren geven patiënten en collega’s advies. Ze verlenen waar mogelijk en gewenst diabeteseducaties en verwijzen indien nodig door naar andere zorgverleners.
 

Bekijk hier de contactgegevens van onze diabeteseducatoren.
 

Meer info over diabetes

Referentiedomein palliatieve zorg

De referentieverpleegkundigen palliatieve zorg ondersteunen onze vaste verpleegkundigen in het aanbod van kwaliteitsvolle palliatieve zorg. De focus ligt op totaalzorg met aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en existentiële aspecten. Ze coachen, geven advies en schakelen waar nodig andere zorgverleners in.

Bekijk hier de contactgegevens van onze referentieverpleegkundigen palliatieve zorg.

 

Meer info over palliatieve zorg

Accreditatie Qualicor - NIAZ

In 2022 behaalden we voor een tweede keer op rij met verve het kwaliteitslabel van Qualicor. Hiermee bewijzen we dat onze patiënten kunnen rekenen op deskundige, kwalitatieve en veilige zorg en dat onze organisatiecultuur gericht is op continue verbetering. 

Meer info over ons kwaliteitslabel

Continue vorming

Het Wit-Gele Kruis ondersteunt en stimuleert zijn medewerkers om up-to-date te blijven.

 • Ze volgen jaarlijks vormingen en/of workshops.
 • In ons skillslab oefenen ze regelmatig hun technieken.
 • Via hun Elektronisch VerpleegDossier (EVD) hebben ze toegang tot alle verpleegkundige protocollen en procedures.
 • We houden hen op de hoogte van alle nieuwe materialen, technieken en inzichten.
 • We voorzien voor hen abonnementen op diverse verpleegkundige vakbladen.

Referentiedomein wondzorg 

Via het referentiedomein wondzorg geven we gericht advies aan patiënten en collega’s. Onze referentieverpleegkundigen volgen proactief en systematisch probleemwonden mee op. Als het nodig is, gaan ze met de verpleegkundige mee aan huis voor een consultatie. De expertise van alle collega's wordt optimaal benut. Het doel is om onze patiënten een systematische opvolging en optimale zorg te garanderen.

Bekijk hier de contactgegevens van onze referentieverpleegkundigen wondzorg.
 

Meer info over wondzorg

Referentiedomein GGZ en dementie

In 2021 gingen we van start met een referentiedomein geestelijke gezondheidszorg en dementie. We merken dat we steeds vaker met patiënten uit deze doelgroepen in aanraking komen in de thuisverpleging. We willen onze collega’s optimaal ondersteunen in deze zorgverlening. 

Heb je vragen over de aanpak van dit zorgdomein? Neem dan contact op met Luc Heirstrate (luc.heirstrate [at] wgkantwerpen.be) voor geestelijke gezondheidszorg of Luc Van Leemput (luc.vanleemput [at] wgkantwerpen.be) voor dementie.  
 

Meer info over geestelijke gezondheidszorg en dementie 

Referentiedomeinen

Om patiënten met specifieke zorgnoden optimaal te ondersteunen, bieden we een gespecialiseerde werking in de volgende zorgdomeinen:

 • diabeteszorg
 • wondzorg
 • stomazorg
 • palliatieve zorg

Recent zijn we gestart met het referentiedomein geestelijke gezondheidszorg en dementie. Dit wordt momenteel uitgerold. Alle zorgdomeinen hebben een intern zorgpaden om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen.

Elke afdeling kan rekenen op diabeteseducatoren en referentieverpleegkundigen per domein. Zij zijn gespecialiseerd in hun vakgebied en volgen alle ontwikkelingen op de voet. Ze coachen, adviseren en ondersteunen de verpleegkundigen op de afdeling die de specifieke zorgen bij patiënten opnemen.

Referentiedomein stomazorg

Via het referentiedomein stomazorg geven we gericht advies aan patiënten en collega’s. Onze referentieverpleegkundigen focussen op probleemstomata en patiënten met een pas aangelegde stoma. De referentieverpleegkundige gaat na één week in zorg mee met de vaste verpleegkundige. Ze geeft advies, info rond materiaal en ze bekijkt de mogelijkheden tot zelfzorg. Daarnaast worden ze ook op vraag ingeschakeld voor een consultatie met de vaste verpleegkundige.

Bekijk hier de contactgegevens van onze referentieverpleegkundigen stomazorg.

Meer info over stomazorg

Verpleegtechnisch supportteam

Patiënten komen steeds vaker uit het ziekenhuis met zeer specifieke - vaak technische - zorgnoden. Ons verpleegtechnisch support team

 • begeleidt onze verpleegkundigen bij zeer technische en zeldzame verpleegkundige zorgen
 • volgt teachings, opleidingen en/of workshops in het ziekenhuis
 • leidt onze verpleegkundigen ad hoc op van zodra ze in contact komen met een uitzonderlijke technische zorg.

Van zodra de collega's de zorg volledig onder de knie hebben, nemen ze deze zelfstandig op. Het supportteam blijft dan stand-by voor vragen.  

Contacteer ons

Heeft u een vraag of feedback over een nieuwe of bestaande patiënt? Of wenst u een overleg? U kan telefonisch 24u/24 en 7 dagen op 7 bij ons terecht.
 

Contacteer de Wit-Gele Kruisafdeling in uw buurt

Vlaams-Brabant

Wijkteams

Elk wijkteam in een afdeling is verantwoordelijk voor de thuisverpleging binnen een bepaalde wijk. Zo willen we dichter bij de patiënt, zijn sociaal netwerk en hulpverleners staan.

Aanspreekpunt

Binnen het wijkteam neemt een vaste verpleegkundige de rol op als coach van de patiënt. Zij is steeds op de hoogte van de situatie en is het aanspreekpunt voor andere hulpverleners en collega's.

Vragen?

Contacteer het Wit-Gele Kruis in jouw buurt

Of bekijk alle locaties
Limburg
Een vraag? Contacteer ons!

Openingsuren afdelingen

Een nieuwe patiënt? Dan kan je de afdeling in je buurt contacteren. Dat kan telefonisch 24u/24u en 7 dagen op 7. Langskomen op de afdeling kan elke weekdag van 8.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u.

De provinciale hoofdzetel in Genk is voor bezoekers altijd toegankelijk. Na 22u en voor 7u vragen we om even op voorhand telefonisch een afspraak vast te leggen via 089-30 08 80.

0800-nummer voor zorgverleners

Als arts kan u gebruik maken van het speciale 0800-nummer voor zorgverleners. Het is de snelste weg naar de verpleegkundige die je graag wilt spreken.

Heb je dit nummer nog niet? Neem gerust contact op met de afdeling in je  buurt of met de contactverpleegkundige die jou regelmatig bezoekt. 

Info afdelingen

Op zoek naar de contactgegevens van één van onze 29 afdelingen? Wil je weten welke afdeling voor jouw patiënt verantwoordelijk is?

Bekijk hier alle afdelingen

Andere

Het Wit-Gele Kruis heeft enkel zorgverlenende vestigingen in Vlaanderen. Je gaf aan vanuit een andere omgeving te surfen. Door in het menu 'Andere' te veranderen naar bv. Limburg, Antwerpen, ... kan je meer informatie vinden over de dienstverlening in die regio.

© 2023 Wit-Gele Kruis