Info voor zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen,...) Info voor zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen,...)

Info voor zorgpartners

De thuisverpleegkundige is één schakel in het hele zorggebeuren. In het streven naar totaalzorg is communicatie en overleg tussen de verschillende actoren in de zorg cruciaal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Si mala non sunt, iacet omnis ratio Peripateticorum. Hic ambiguo ludimur. Quaerimus enim finem bonorum. Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate. Occultum facinus esse potuerit, gaudebit; Duo Reges: constructio interrete. Sed ad bona praeterita redeamus. Non laboro, inquit, de nomine.

Hic ambiguo ludimur. Quaerimus enim finem bonorum. Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate. Occultum facinus esse potuerit, gaudebit; Duo Reges: constructio interrete. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Si mala non sunt, iacet omnis ratio Peripateticorum. Hic ambiguo ludimur. Quaerimus enim finem bonorum. Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate.

Quantum, inquam, fallare, Torquate. Occultum facinus esse potuerit, gaudebit; Duo Reges: constructio interrete. Sed ad bona praeterita redeamus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Si mala non sunt, iacet omnis ratio Peripateticorum. Hic ambiguo ludimur. Quaerimus enim finem bonorum. Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate.

Deze informatie is afhankelijk van je locatie

Geef je locatie in zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Let op dat je de locatie van de zorg opgeeft als die niet hetzelfde is als je huidige locatie.

Antwerpen

Efficiënte communicatie en afstemming van de zorg

Wij zijn ervan overtuigd dat kwalitatieve thuisverpleging op maat van de patiënt enkel mogelijk is mits nauw overleg en samenwerking met u als zorgpartner. Ons digitaal platform mijnWGK ondersteunt onze onderlinge communicatie en samenwerking.

Digitaal verpleegdossier mijnWGK

Via mijnWGK kan u als behandelende arts op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier raadplegen van patiënten die door het Wit-Gele Kruis worden verzorgd, dit op voorwaarde dat de patiënt hiervoor zijn geïnformeerde toestemming geeft. Zo heeft u 24/7 alle up-to-date verpleegkundige info ter beschikking om de patiëntsituatie correct in te schatten en op te volgen.

Meer info over mijnWGK

Brug met het ziekenhuis

Het Wit-Gele Kruis bezoekt zijn patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen. Tijdens dit bezoek is er ook overleg met de sociale dienst en met de afdeling waar de patiënt is opgenomen. Op die manier kunnen we nuttige info uitwisselen en het ontslag voorbereiden. Zo garanderen we onze patiënten dat hun thuisverpleging wordt afgestemd op hun nieuwe zorgnoden. 

Afstemming met de huisarts

Afstemming tussen huisarts en verpleegkundige is noodzakelijk om patiënten kwaliteitsvolle zorg te garanderen. De vaste thuisverpleegkundige van de patiënt neemt waar nodig telefonisch contact op met de huisarts.

U kan als huisarts een structureel overleg aanvragen waarbij regelmatig de evolutie van chronische patiënten wordt besproken en waar nieuwe ontwikkelingen in de zorg en binnen het Wit-Gele Kruis van Antwerpen aan bod komen.

Verpleegkundig voorschrift

Kwalitatieve verpleegkundige zorg start met een goed voorschrift. Hiervoor ontwikkelden we als Wit-Gele Kruis van Antwerpen een voorschriftenboekje voor verpleegkundige zorgen. 

Bestel hier als arts gratis uw voorschriftenboekje

Ondersteuning huisartsenpraktijk

Op vraag van verschillende huisartsenpraktijken biedt het Wit-Gele Kruis ook verpleegkundige praktijkondersteuning, en dit in de vorm van bloedafnames, vaccinaties, inspuitingen, wondzorg, oogonderzoeken, ECG's, voedingsadvies, diabeteseducaties ...

Dankzij deze professionele verpleegkundige ondersteuning kan u als huisarts gerichter consultaties voeren.

Sterke focus op kwaliteitsvolle zorg

Om kwalitatieve zorg te garanderen, hebben we de werking van onze 15 lokale afdelingen in de provincie Antwerpen professioneel uitgebouwd.

Patiëntenteams

In elke wijk is een klein team van verpleegkundigen actief. Als team garanderen ze hun patiënten continue en kwalitatieve thuisverpleging.

Elk team komt om de twee weken samen met het hoofd zorg van hun lokale afdeling om de zorgsituatie van hun patiënten te bespreken. Waar nodig wordt de expertise van de collega-referentieverpleegkundigen, -diabeteseducatoren, -diëtisten en het verpleegtechnisch supportteam ingeschakeld.

Continue vorming

Het Wit-Gele Kruis ondersteunt en stimuleert zijn medewerkers om up-to-date te blijven.

 • Ze volgen jaarlijks vormingen en/of workshops.
 • In ons skillslab oefenen ze regelmatig hun technieken.
 • Via hun Elektronisch VerpleegDossier (EVD) hebben ze toegang tot alle verpleegkundige protocollen en procedures.
 • We houden hen op de hoogte van alle nieuwe materialen, technieken en inzichten.
 • We voorzien voor hen abonnementen op diverse verpleegkundige vakbladen.

Referentiedomeinen

Om patiënten met specifieke zorgnoden optimaal te ondersteunen, bieden we een gespecialiseerde werking in de volgende zorgdomeinen:

 • diabeteszorg
 • wondzorg
 • stomazorg
 • palliatieve zorg

Recent zijn we gestart met het referentiedomein geestelijke gezondheidszorg en dementie. Dit wordt momenteel uitgerold. Alle zorgdomeinen hebben een intern zorgpaden om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen.

Elke afdeling kan rekenen op diabeteseducatoren en referentieverpleegkundigen per domein. Zij zijn gespecialiseerd in hun vakgebied en volgen alle ontwikkelingen op de voet. Ze coachen, adviseren en ondersteunen de verpleegkundigen op de afdeling die de specifieke zorgen bij patiënten opnemen.

Referentiedomein diabetes 

In dit domein nemen we alle aspecten van kwalitatieve diabeteszorg vanaf de opstart van de zorg grondig onder de loep. Onze diabeteseducatoren geven patiënten en collega’s advies. Ze verlenen waar mogelijk en gewenst diabeteseducaties en verwijzen indien nodig door naar andere zorgverleners.
 

Bekijk hier de contactgegevens van onze diabeteseducatoren.

Meer info over diabetes

Referentiedomein wondzorg 

Via het referentiedomein wondzorg geven we gericht advies aan patiënten en collega’s. Onze referentieverpleegkundigen volgen proactief en systematisch probleemwonden mee op. Als het nodig is, gaan ze met de verpleegkundige mee aan huis voor een consultatie. De expertise van alle collega's wordt optimaal benut. Het doel is om onze patiënten een systematische opvolging en optimale zorg te garanderen.

Bekijk hier de contactgegevens van onze referentieverpleegkundigen wondzorg.
 

Meer info over wondzorg

Referentiedomein stomazorg

Via het referentiedomein stomazorg geven we gericht advies aan patiënten en collega’s. Onze referentieverpleegkundigen focussen op probleemstomata en patiënten met een pas aangelegde stoma. De referentieverpleegkundige gaat na één week in zorg mee met de vaste verpleegkundige. Ze geeft advies, info rond materiaal en ze bekijkt de mogelijkheden tot zelfzorg. Daarnaast worden ze ook op vraag ingeschakeld voor een consultatie met de vaste verpleegkundige.

Bekijk hier de contactgegevens van onze referentieverpleegkundigen stomazorg.

Meer info over stomazorg

Referentiedomein palliatieve zorg

De referentieverpleegkundigen palliatieve zorg ondersteunen onze vaste verpleegkundigen in het aanbod van kwaliteitsvolle palliatieve zorg. De focus ligt op totaalzorg met aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en existentiële aspecten. Ze coachen, geven advies en schakelen waar nodig andere zorgverleners in.

Bekijk hier de contactgegevens van onze referentieverpleegkundigen palliatieve zorg.

 

Meer info over palliatieve zorg

Referentiedomein GGZ en dementie

In 2021 gingen we van start met een referentiedomein geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dementie. We merken dat we steeds vaker met patiënten uit deze doelgroepen in aanraking komen in de thuisverpleging. We willen onze collega’s optimaal ondersteunen in deze zorgverlening. 

Heb je vragen over de aanpak van dit zorgdomein? Neem dan contact op met Luc Heirstrate (luc.heirstrate@wgkantwerpen.be) voor geestelijke gezondheidszorg of Luc Van Leemput (luc.vanleemput@wgkantwerpen.be) voor dementie.  
 

Meer info over GGZ en dementie 

Verpleegtechnisch supportteam

Patiënten komen steeds vaker uit het ziekenhuis met zeer specifieke - vaak technische - zorgnoden. Ons verpleegtechnisch support team

 • begeleidt onze verpleegkundigen bij zeer technische en zeldzame verpleegkundige zorgen
 • volgt teachings, opleidingen en/of workshops in het ziekenhuis
 • leidt onze verpleegkundigen ad hoc op van zodra ze in contact komen met een uitzonderlijke technische zorg.

Van zodra de collega's de zorg volledig onder de knie hebben, nemen ze deze zelfstandig op. Het supportteam blijft dan stand-by voor vragen.  

Accreditatie Qualicor - NIAZ

In 2022 behaalden we voor een tweede keer op rij met verve het kwaliteitslabel van Qualicor. Hiermee bewijzen we dat onze patiënten kunnen rekenen op deskundige, kwalitatieve en veilige zorg en dat onze organisatiecultuur gericht is op continue verbetering. 

Meer info over ons kwaliteitslabel

Contacteer ons

Heeft u een vraag of feedback over een nieuwe of bestaande patiënt? Of wenst u een overleg? U kan telefonisch 24u/24 en 7 dagen op 7 bij ons terecht.
 

Contacteer de Wit-Gele Kruisafdeling in uw buurt

Limburg

mijnWGK: verpleegdossier online

Via mijnWGK kan elke behandelende arts op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier raadplegen van patiënten die door het Wit-Gele Kruis worden verzorgd.

Afstemming met huisarts

Om kwaliteitsvolle thuiszorg te kunnen verlenen aan onze patiënten is de afstemming tussen huisarts en thuisverpleegkundige een absolute voorwaarde.

Referentiedomeinen

We werken met een aantal 'referentiedomeinen' met elk een eigen coördinator. Deze domeincoördinatoren sturen een groep 'referentieverpleegkundigen' aan.

Die referentieverpleegkundigen beschikken over specifieke expertise in een bepaald verpleegdomein. De patiënt, andere zorgpartners en collega's kunnen aan hen advies of hulp vragen.

Brug met het ziekenhuis

Om de brug met het ziekenhuis te maken, werken we met 'netwerkverpleegkundigen ziekenhuis'. Dit zijn verpleegkundigen die in nauw contact staan met de wijkteams en het ziekenhuis. Zij zorgen ervoor dat de opname in of het ontslag uit het ziekenhuis van een patiënt optimaal verloopt.

Bloedafnames & infuustherapie

Je kan als huisarts, medisch specialist of medewerker van het labo een verpleegkundige van ons continuïteitsteam (C-team) inschakelen voor:

 • bloedafname
 • aderlating
 • infuustherapie
 • euthanasielijn prikken

Griepvaccinatie door verpleegkundigen

Artsen kunnen een beroep doen op de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis voor het toedienen van de griepprik.

Praktijkondersteuning

Een thuisverpleegkundige kan diverse taken overnemen zodat de arts meer ruimte krijgt voor andere dingen. Wij leggen je graag uit hoe dit juist in zijn werk gaat.

Een vraag? Contacteer ons!

Openingsuren afdelingen

Een nieuwe patiënt? Dan kan je de afdeling in je buurt contacteren. Dat kan telefonisch 24u/24u en 7 dagen op 7. Langskomen op de afdeling kan elke weekdag van 8.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u.

De provinciale hoofdzetel in Genk is voor bezoekers altijd toegankelijk. Na 22u en voor 7u vragen we om even op voorhand telefonisch een afspraak vast te leggen via 089-30 08 80.

0800-nummer voor zorgverleners

Als arts kan u gebruik maken van het speciale 0800-nummer voor zorgverleners. Het is de snelste weg naar de verpleegkundige die je graag wilt spreken.

Heb je dit nummer nog niet? Neem gerust contact op met de afdeling in je  buurt of met de contactverpleegkundige die jou regelmatig bezoekt. 

Info afdelingen

Op zoek naar de contactgegevens van één van onze 27 afdelingen? Wil je weten welke afdeling voor jouw patiënt verantwoordelijk is?

West-Vlaanderen

mijnWGK: snel en eenvoudig online een zorg aanvragen

Via mijnWGK kan elke behandelende arts op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier 24/7 raadplegen van patiënten die door het Wit-Gele Kruis worden verzorgd.

Interactieve presentaties voor artsen

Op uw vraag kan het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen interactieve presentaties geven op infoavonden van LOK’s, huisartsenkringen, wachtdienstkringen... Deze lokale artsenavonden zijn een ideale gelegenheid om onze expertise binnen de verschillende referentiedomeinen kenbaar te maken, en te verduidelijken aan de hand van practica. Enkele voorbeelden van thema's:

 • wondzorg en compressietherapie
 • technische zorgen thuis
 • ondervoeding bij de geriatrische patiënt
 • ...

Adviesraad voor artsen

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen hecht veel belang aan communicatie en overleg met artsen. Uw mening is belangrijk om onze werking verder te optimaliseren. Daarom nodigen we u uit op onze adviesraad voor artsen. Tijdens de adviesraad toetsen we ideeën en evoluties binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen af bij een beperkte groep van artsen. Enkele voorbeelden van thema's

 • multidisciplinaire zorg voor de chronische patiënt
 • het elektronisch verpleegdossier
 • praktijkondersteuning voor huisartsen

Wil u graag uitgenodigd worden voor onze adviesraad? Of hebt u suggesties voor thema's? Laat het zeker weten via communicatie@wgkwvl.be.

Oost-Vlaanderen

De beste tools om te communiceren met zorgpartners, een grote meerwaarde voor onze patiënten!

Nieuw! Snel en eenvoudig online een zorg aanvragen. 

Dankzij de online zorgaanvraag van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen vraag je moeiteloos een zorg aan voor jouw patiënten. Eens patiënt en zorgaanvrager gekend zijn in het systeem, duurt een aanvraag nog slechts enkele seconden. Bovendien kan je automatisch een voorschrift genereren en meesturen.

In het aanmeldscherm vind je ook een handleiding voor deze tool.

 

mijnWGK

Dit beveiligd platform werd speciaal ontwikkeld om de intensieve samenwerking tussen thuisverpleegkundigen en zorgpartners te ondersteunen. 

Met één muisklik surf je vanuit je huisartsenpakket of hub naar mijnWGK (single sign on) en kan je het elektronisch verpleegdossier van jouw patiënten die bij ons in zorg zijn, raadplegen. 

Altijd in nauw contact dankzij Siilo

Alle verpleegkundigen van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen werken met Siilo, de beveiligde app voor zorgprofessionals. Via dit kanaal stemmen ze onderling af en communiceren ze snel en efficiënt met zorgpartners. 

Hoe kan Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen jou mee ondersteunen in de zorg voor jouw patiënten?

Infobrochure voor zorgprofessionals

In de infobrochure 'Jouw dynamische zorgpartner' vind je:

 • een handig overzicht van onze lokale, gespecialiseerde en ondersteunende teams
 • een uitgebreide lijst met rechtstreekse contactgegevens
 • verschillende samenwerkingsmogelijkheden

Vraag de brochure aan via communicatie@wgkovl.be

Blijf op de hoogte van innovaties, specialisaties, events en evoluties bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen met de nieuwsbrief voor huisartsen (4x/jaar, extra editie in geval van een crisis, zoals vb Covid). Je kan op elk moment uitschrijven.

Ik wil de nieuwsbrief voor huisartsen ontvangen

Lokale, gespecialiseerde en ondersteunende teams

Onze verpleeg- en zorgkundigen leren patiënten in hun thuisomgeving goed kennen en zijn daardoor een belangrijke schakel binnen de totaalzorg van elke patiënt.

Enkel door een optimale samenwerking met zorgpartners kunnen we elkaar versterken in de zorg voor onze gemeenschappelijke patiënten. 

Samenwerkingen met huisartsen

Huisartsen behoren tot onze belangrijkste zorgpartners.

Daarom organiseren we doorheen het jaar verschillende ontmoetingsmomenten met huisartsen, denk maar aan onze huisartsenadviesraad of infosessies, allebei met accreditering. Daarnaast bespreken we ook graag structurele samenwerkingsmogelijkheden. 

Vlaams-Brabant

Verpleging aan huis of in de verpleegpost

Wist je dat? Het Wit-Gele Kruis biedt niet alleen verpleging aan huis. Voor wondzorg, inspuitingen, katheterzorg en diabeteseducatie zijn patiënten ook welkom in een van onze lokale verpleegposten. Ze maken een afspraak en komen er langs op het tijdstip dat voor hen past.

Vind een verpleegpost

Verpleegkundige expertise

Chemotherapie thuis 

Een oncologische behandeling die in het ziekenhuis begint en thuis wordt verdergezet? Het kan. De gespecialiseerde verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis komen aan huis en dienen het oncologische product in alle veiligheid toe.

Intraveneuze antibioticatherapie thuis

Er zijn heel wat voordelen aan intraveneuze antibioticatherapie aan huis. Alle thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis zijn hiervoor opgeleid. 

Katheterzorg

De thuisverpleegkundigen zijn opgeleid om verschillende soorten katheters thuis op te volgen en te verzorgen:  poortkatheter (Port-a-Cath®), PICC-katheter, midlines …

Wie voert de zorgen uit?

Wijkteams

Elk wijkteam in een afdeling is verantwoordelijk voor de thuisverpleging binnen een bepaalde wijk. Zo willen we dichter bij de patiënt, zijn sociaal netwerk en hulpverleners staan. Wil je weten wie er in het wijkteam zit in jouw regio? Neem contact op met de afdelingsverantwoordelijke. 

Referentieverpleegkundigen

Onze referentieverpleegkundigen beschikken over specifieke expertise in een aantal verpleegdomeinen. De patiënt, andere zorgpartners en collega's kunnen aan hen advies of hulp vragen. 

Verpleegkundig nachtteam

Voor mensen die 's nachts zorg nodig hebben op een specifiek tijdstip (fertiliteitsbehandeling, intraveneuze antibioticatherapie ...) of aangesloten zijn op de zorgcentrale staat ons verpleegkundig nachtteam klaar.

Communicatie en gegevens delen

Verpleegdossier online: mijnWGK

Via mijnWGK kan elke behandelende arts op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier raadplegen van patiënten die door het Wit-Gele Kruis worden verzorgd.

Nauw contact via Siilo

Alle verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant werken met Siilo, de beveiligde app voor zorgprofessionals. Via dit kanaal communiceren ze snel en efficiënt met zorgpartners.

Voorschrift verpleegkundige zorgen

Hoe kan je een voorschrift digitaal verzenden? En voor welke verpleegkundige handelingen is een voorschrift nodig? Je leest het in dit artikel.

Meer info of een zorg aanvragen?

Een zorg vraag je via de lokale afdeling van het Wit-Gele Kruis aan. Buiten de kantooruren kom je terecht bij de collega’s van permanentie. Moet thuisverpleging binnen de 48 uur of in het weekend opgestart of aangepast worden? Dan kan dit enkel telefonisch. Voor de verpleegpost kan je wel een afspraak maken online op de dag zelf. 

Verpleegkundige verzorgt poortkatheter

Wit-Gele Kruis in een notendop

Wil je meer weten over ons? In deze presentatie ontdek je wat we aanbieden thuis en in de verpleegpost.

Bekijk de presentatie

Patiënte Ria vond de weg naar de verpleegpost voor een katheterzorg. Bekijk de video hier:

Andere

Het Wit-Gele Kruis heeft enkel zorgverlenende vestigingen in Vlaanderen. Je gaf aan vanuit een andere omgeving te surfen. Door in het menu 'Andere' te veranderen naar bv. Limburg, Antwerpen, ... kan je meer informatie vinden over de dienstverlening in die regio.