Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Info voor zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen, ...)

Info voor zorgpartners

De thuisverpleegkundige is één schakel in het hele zorggebeuren. Als we streven naar totaalzorg is communicatie en overleg tussen de verschillende actoren in de zorg cruciaal.

Kies jouw provincie voor meer informatie

Kies jouw provincie voor meer informatie

© 2019 Wit-Gele Kruis