Praktijkondersteuning voor (huis)artsen Praktijkondersteuning voor (huis)artsen

Praktijkondersteuning voor (huis)artsen

(Huis)artsen worden geconfronteerd met een zorgvraag die groeit in volume maar ook in complexiteit. De werkdruk in de praktijk neemt toe. Een verpleegkundige van Wit-Gele Kruis Limburg als praktijkassistent kan een oplossing bieden. 

Meerwaarde

Wat kan de meerwaarde van een praktijkassistent zijn?

De Wit-Gele Kruisverpleegkundige kent de thuiszorg en werkt optimaal samen met andere zorgpartners. Zij kan diverse taken overnemen zodat de arts meer ruimte krijgt voor andere dingen. De invulling van die taken is maatwerk: het Wit-Gele Kruis kan dit samen met jou bekijken en een oplossing uitwerken geënt op de noden van uw praktijk.

 

Onze troeven

Interdisciplinaire zorg

De praktijkassistent kan een rol hebben bij o.a.:

 • de detectie en opvolging van chronische aandoeningen
 • opvang van acute, mineure aandoeningen
 • motivationele gesprekken bij preventie en opvolgindicaties
 • doorverwijzing van patiënt

Skilled companion

De praktijkassistent is vertrouwd met het brede zorglandschap. Door zijn/haar achtergrond kan hij/ze  een goede inschatting maken van de thuissituatie en de context van de patiënt. Op die manier zijn onze praktijkassistenten de ‘ogen en oren’ van de huisarts.

Continuïteit

De praktijkassistent draagt bij aan de continuïteit in uw praktijk:

 • zet in op goed afgestemde zorg voor patiënten met chronische en/ of complexe zorg, zowel binnen het eerstelijnszorgteam als transmuraal. 
 • dankzij zijn of haar bijdrage kan u als arts makkelijker de continuïteit qua bereikbaarheid en dienstverlening van uw praktijk verhogen.

Wederzijds leren

We zetten in op wederzijds leren:

 • enerzijds het inbrengen van de eigen ervaring en expertise van de praktijkassistent (en het Wit-Gele Kruis) in de praktijk
 • anderzijds door de ervaring als praktijkassistent en de input vanuit opleidingen en navormingen mee te brengen naar het Wit-Gele Kruis

  Expertise

  Via onze samenwerking bieden we bijkomende expertise en netwerk vanuit de organisatie aan. Bijvoorbeeld

  • expertisedomeinen: chronische zorg, wondzorg, oncologische zorg, palliatieve zorg, continuïteitsteam, inco- en stomazorg, diabetes, GGZ, locomotorische en neurologische zorg, zorg in zorginstellingen, …
  • complementaire diensten: diëtisten, uitleen hulpmiddelen, gezinszorg, vroedvrouwen,...

  Netwerk

  Voor doorverwijzing en samenwerking vertrekken we vanuit de patiënt en zijn omgeving, zowel op vlak van keuzevrijheid als op vlak van netwerk. We doen in eerste instantie beroep op de beschikbare, relevante actoren in de buurt.

  Vragen?

  U kan ook steeds terecht bij het Wit-Gele Kruis in uw buurt