COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Praktijkondersteuning voor (huis)artsen

Praktijkondersteuning voor (huis)artsen

(Huis)artsen worden geconfronteerd met een zorgvraag die groeit in volume maar ook in complexiteit. De werkdruk in de praktijk neemt toe. Een verpleegkundige van Wit-Gele Kruis Limburg als praktijkassistent kan een oplossing bieden. 

Wat kan de meerwaarde van een praktijkassistent zijn?

De Wit-Gele Kruisverpleegkundige kent de thuiszorg en werkt optimaal samen met andere zorgpartners. Zij kan diverse taken overnemen zodat de arts meer ruimte krijgt voor andere dingen. De invulling van die taken is maatwerk: het Wit-Gele Kruis kan dit samen met jou bekijken en een oplossing uitwerken geënt op de noden van uw praktijk.

Bijvoorbeeld:

 • zorgtaken bij chronische aandoeningen
 • preventie (zowel individueel als populatiegericht)
 • levensstijlbegeleiding
 • controle en noteren van parameters zoals bloeddruk, pols, gewicht en lengte
 • bijhouden van het elektronisch patiëntendossier
 • bloednames, inspuitingen, infuustherapie
 • diabetescontroles en uitlezen van glucometers
 • consultaties voorbereiden (bijv. het inlezen van het e-ID)
 • afrekening van consulten
 • telefonische oproepen beantwoorden
 • samenwerken met de praktijksecretaresse
 • maken van EKG’s, uitvoeren van spirometries,...
 • afnemen van schalen (bijv. MMSE)
0

Vragen?

Nele Van Meer
Nele Van Meer
Domeincoördinator samenwerkingsverbanden
nele.vanmeer [at] limburg.wgk.be
089-36 00 74 

 

Je kan ook steeds terecht bij de Wit-Gele Kruisafdeling in je buurt

© 2019 Wit-Gele Kruis