COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

ombudsvrouw en patiënt in gesprek

Ombudsdienst

Ondanks onze dagelijkse inzet om de hoogste kwaliteit te bieden in alle aspecten van onze zorgverlening, is een minder goede ervaring nooit uit te sluiten. Aarzel niet om dit met je verpleegkundige te bespreken. Ligt dat wat moeilijk? Neem dan contact op met een afdelingsverantwoordelijke of de administratieve dienst van jouw regio. Wanneer je liever een onafhankelijke bemiddelaar inschakelt, kan je een klacht indienen bij onze ombudsdienst.

Meer over de ombudsdienst
0

De ombudsvrouw of –man 

De ombudsdienst is het centraal aanspreekpunt voor alle klachten. De ombudsvrouw of –man is een onafhankelijke medewerker die: 

 • Informeert over de organisatie, werking en procedureregels van de ombudsdienst 

 • Alle documenten en gegevens rond klachten in volle discretie beheert 

 • De melder over de verdere mogelijkheden informeert wanneer geen oplossing bereikt kan worden 

 • Intern aanbevelingen formuleert om te voorkomen dat klachten zich herhalen 

 • Een jaarverslag opmaakt met een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp ervan en het resultaat van de afhandeling 

 • De klacht die je ons bezorgt via e-mail, webformulier, telefoon of brief, opvangt en registreert 

 • De communicatie tussen de betrokken partijen tracht te herstellen 

 • Vanuit een neutrale positie alle partijen ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing 

0

Jouw rechten en plichten

In België bepaalt de Wet betreffende de rechten van de patiënt welke je rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen. Ontdek je rechten in de 8 video’s van de FOD Volksgezondheid:  

 1. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar  

 1. Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand 

 1. Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie 

 1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking 

 1. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift 

 1. Verzekerd zijn van de bescherming van je intimiteit en je persoonlijke levenssfeer 

 1. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst 

 1. Vertegenwoordiging als de patiënt niet in staat is zijn rechten uit te oefenen 

Als patiënt heb je natuurlijk niet alleen rechten, maar ook plichten. Je draagt zelf een verantwoordelijkheid in de relatie met je zorgverstrekker. Een goede zorgrelatie is noodzakelijk voor de kwaliteit van onze zorgverlening. 

Kies jouw provincie voor meer informatie

Kies jouw provincie voor meer informatie

© 2021 Wit-Gele Kruis