Brug met het ziekenhuis Brug met het ziekenhuis

Brug met het ziekenhuis

We vinden het belangrijk om opname in & ontslag uit het ziekenhuis vlot te laten verlopen. Daarom werkt Wit-Gele Kruis Limburg intensief samen met alle Limburgse ziekenhuizen, het UZ Leuven en de ziekenhuizen van Diest, Geel en Mol.

Werking

Wekelijks volgen de 'netwerkverpleegkundigen ziekenhuis' de Wit-Gele Kruispatiënten op die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ze staan hiervoor in nauw contact met de wijkverpleegkundige. De netwerkverpleegkundigen bezoeken het ziekenhuis of nemen telefonisch contact op voor overleg met de dienst patiëntenbegeleidingen en/of met de afdeling waar de patiënt opgenomen is en de mantelzorger. Op die manier kunnen we informatie uitwisselen en de opname of ontslag voorbereiden en vlot laten verlopen.

Coronamaatregel

Omwille van de coronamaatregelen is bezoek in een aantal ziekenhuizen momenteel niet mogelijk voor de netwerkverpleegkundigen. Zij houden telefonisch contact met het ziekenhuis en de mantelzorgers bij een ziekenhuisopname.

Vragen?

U kan ook steeds terecht bij de Wit-Gele Kruisafdeling in uw buurt