Brug met het ziekenhuis

Brug met het ziekenhuis

We vinden het belangrijk om opname in & ontslag uit het ziekenhuis vlot te laten verlopen. Daarom werkt Wit-Gele Kruis Limburg intensief samen met alle Limburgse ziekenhuizen, het UZ Leuven en de ziekenhuizen van Diest, Geel en Mol.

Werking

Wekelijks bezoeken de 'netwerkverpleegkundigen ziekenhuis' de Wit-Gele Kruispatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ze staan hiervoor in nauw contact met de vaste wijkverpleegkundige. Tijdens dit bezoek is er ook een overleg met de dienst patiëntenbegeleiding en met de afdeling waar de patiënt is opgenomen. Op die manier kunnen we informatie uitwisselen en de opname of ontslag voorbereiden en vlot laten verlopen. 

Coronamaatregel

Omwille van de coronamaatregelen is bezoek in het ziekenhuis momenteel niet mogelijk voor de netwerkverpleegkundigen. Zij houden telefonisch contact met het ziekenhuis en de mantelzorgers bij een ziekenhuisopname.

Vragen?

Nele Van Meer
Nele van Meer
Domeincoördinator netwerking
nele.vanmeer [at] limburg.wgk.be
089-36 00 74 

 

 

Je kan ook steeds terecht bij de Wit-Gele Kruisafdeling in je buurt

© 2022 Wit-Gele Kruis