Brug met het ziekenhuis | Wit-Gele Kruis
Brug met het ziekenhuis

Brug met het ziekenhuis

We vinden het belangrijk om opname in & ontslag uit het ziekenhuis vlot te laten verlopen. Daarom werkt Wit-Gele Kruis Limburg intensief samen met alle Limburgse ziekenhuizen, het UZ Leuven en de ziekenhuizen van Geel en Mol.

Werking

Wekelijks bezoeken de 'continuïteitsverpleegkundigen' de Wit-Gele Kruispatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ze staan hiervoor in nauw contact met de vaste wijkverpleegkundige. Tijdens dit bezoek is er tevens contact met de sociale dienst / dienst patiëntenbegeleiding en/of de verpleegkundige van de afdeling waar de patiënt is opgenomen. Op die manier kunnen we het ontslag goed voorbereiden en vlot laten verlopen. Zo kunnen we garanderen dat elke patiënt de juiste zorg krijgt die nodig is na ontslag uit het ziekenhuis.

0

Vragen?

Joris Daems
Joris Daems
Domeincoördinator samenwerkingsverbanden
joris.daems [at] limburg.wgk.be
089-36 00 74 

 

 

Je kan ook steeds terecht bij de Wit-Gele Kruisafdeling in je buurt

© 2019 Wit-Gele Kruis