Referentiedomeinen binnen WGK Limburg Referentiedomeinen binnen WGK Limburg

Referentiedomeinen binnen WGK Limburg

We werken met een aantal 'referentiedomeinen' met elk een eigen coördinator. Deze domeincoördinatoren sturen een groep 'referentieverpleegkundigen' aan. Die referentieverpleegkundigen beschikken zo over specifieke expertise in een aantal verpleegdomeinen. De patiënt, andere zorgpartners en collega's kunnen aan hen advies of hulp vragen.