COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

onco - pijn - paliatieve zorg

Referentiedomein onco - pijn - palliatieve zorg

Al onze verpleegkundigen zijn opgeleid om oncologische, pijn- of palliatieve patiënten goed te verzorgen. Maar iedere situatie is anders, kan complex zijn of meer aandacht vragen.  Indien nodig kan de verpleegkundige dan ondersteuning vragen van een collega, een referentieverpleegkundige die gespecialiseerd is in deze zorgdomeinen.

vaste verpleegkundige

Zorg door vaste verpleegkundige

Deze referentieverpleegkundige kan vanuit zijn expertise advies en ondersteuning bieden voor de collega of de huisarts maar neemt geen zorg over.  De zorg blijft in handen van de vaste verpleegkundige (en het team) vanuit het respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie.  

3 domeinen

Oncologische zorg

We helpen tegenwoordig heel wat patiënten thuis met het juist innemen van hun orale antikankermiddelen, koppelen op een deskundige manier hun chemopompjes af, spoelen de poortkatheter,... Daarnaast geven we hen ook advies rond het veilig omgaan met de gevolgen van hun behandeling. Altijd in het verlengde met de zorgafspraken die in het ziekenhuis of met de huisarts werden gemaakt.

Pijn

Pijn vraagt snelle actie!  De vaste verpleegkundige zal de huisarts ondersteunen in het afnemen van een pijnanamnese, het opvolgen en het evalueren van het pijnbeleid. Hierbij mag een pijnmeting dagelijks of vaker niet ontbreken. Deze meting gebeurt aan de hand van de VAS-schaal of de Pacslac-d schaal.

0

Palliatieve zorg

De palliatieve patiënt kan in zijn thuisomgeving 24u/24u rekenen op een vertrouwd team van verpleegkundigen. Dit team kan altijd terugvallen op de referentieverpleegkundige en eventueel op Pallion. Uiteraard altijd in overleg met de patiënt, zijn naasten en de huisarts.

Praktisch
0

Medicatie via spuitaandrijver

Wanneer is een spuitaandrijver aangewezen? 

  • bij onvoldoende pijncontrole met orale of transdermale analgetica,
  • bij snel wisselende pijnsituaties en bij slikstoornissen, nausea, braken, dysphagie, obstructie
  • als continu systeem van medicatietoediening in combinatie met andere farmaca voor symptoomcontrole: nausea, braken, dyspnee, doodsreutel, verwardheid, slapeloosheid

Hoe aanvragen?

Je kan een spuitaandrijver en aanpriksetje ontlenen voor je patiënten:

  • Voor patiënten die verzorgd worden door het Wit-Gele Kruis is de ontlening en het setje gratis. 
  • Voor niet-patiënten rekenen we een waarborg, de aankoop van een setje en een vervoerskost aan.

Je kan een spuitaandrijver aanvragen bij de afdeling in je buurt. Afhankelijk van de urgentie kan je al binnen de 4 uur over een spuitaandrijver beschikken.

Contacteer het Wit-Gele Kruis in je buurt

Hoe gebruiken?

We hebben een videohandleiding gemaakt voor de 2 soorten spuitaandrijvers in ons gamma:

Spuitaandrijver NIKI T34 Spuitaandrijver Canafusion

0

Palliatief thuiszorgforfait

Het palliatief thuiszorgforfait komt bij een palliatieve patiënt tussen in de kosten van de medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging. In 2018 bedraagt deze tegemoetkoming 663,49 euro. Het forfait wordt voor één maand toegekend en kan de volgende maand opnieuw aangevraagd worden door de huisarts.  Er zijn een aantal voorwaarden gekoppeld aan het bekomen er van.   

Lees meer & vraag forfait aan

0

Nog vragen?

Carine Ogiers
Carine Ogiers
Domeincoördinator onco - pijn - palliatieve zorg
089-30 07 96
carine.ogiers [at] limburg.wgk.be

© 2019 Wit-Gele Kruis