Locomotorische en neurologische zorg Locomotorische en neurologische zorg

Referentiedomein locomotorische en neurologische zorg

Al onze wijkverpleegkundigen stimuleren en ondersteunen zorgvragers in hun thuisomgeving om zo maximaal mogelijk deel te nemen aan al de facetten van hun leven die zij belangrijk vinden. Dit gebeurt zowel op fysiek, psychisch, sociaal als op maatschappelijk vlak.

Hoe gaan we te werk?

De wijkverpleegkundige ondersteunt patiënten met een een fysieke en/of verstandelijke beperking door:

 1. in te zetten op het verhogen van de zelfredzaamheid
 2. maatregelen te nemen om valincidenten te voorkomen
 3. het gesprek met de patiënt en zijn omgeving aan te gaan over onvrijwillige zorg

Ondersteuning door referentieverpleegkundigen

De referentieverpleegkundige bezit naast haar rol als wijkverpleegkundige een specifieke expertise in het verpleegdomein ‘locomotorische en neurologische zorg’. Zij werkt de kennis over haar vakgebied continu bij. Hiervoor volgt ze interne & externe vormingen.

Dankzij deze expertise kan zij haar collega-verpleegkundigen extra advies geven. Ze neemt de zorg voor een patiënt echter niet over van de vaste verpleegkundige.

1. Verhogen van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid verhogen
 • We geven de patiënt advies over het gebruik van hulpmiddelen. Hierdoor stimuleren we hem om zo lang mogelijk zijn activiteiten van het dagelijks leven te blijven uitvoeren.  Voor diverse kleine en grotere hulpmiddelen kan de patiënt bij het Wit-Gele Kruis terecht. Onze verpleegkundige kan hem perfect hierover informeren. Zit een bepaald hulpmiddel niet ons assortiment, dan helpen we je graag verder om contact op te nemen met andere leveranciers van orthopedische hulpmiddelen (Demolder, Orthomed, Spronken orthopedie, Thuiszorgwinkel,...)
   
 • We werken ook samen met de ergotherapeut van het ziekenfonds (deze geeft extra advies over diverse hulpmiddelen of woningaanpassingen)
   
 • Om de zorg naadloos te laten overlopen van revalidatiecentra naar de thuissituatie, hebben we zorgpaden met deze centra uitgewerkt.

2. Vallen voorkomen

Vallen voorkomen
 • Indien een oudere patiënt valt kan dit vaak liggen aan een combinatie van onderliggende factoren (evenwicht, spierkracht, zicht, medicatie, gedrag, omgeving, schoenen, incontinentie, valangst…). Daarom evalueren onze wijkverpleegkundigen elke val om eventuele onderliggende factoren op te sporen. Dit kadert in een zorgpad dat wij samen met verschillende partners hebben ontwikkeld.
   
 • De aanpak die het Wit-Gele Kruis Limburg volgt inzake valpreventie gebeurt in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Voor meer info, tips & adviezen over valpreventie kan je terecht op www.valpreventie.be

3. Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg
 • Het respecteren van de autonomie van de patiënt is een basisprincipe voor elke zorgverlener. Toch krijgen oudere patiënten met een cognitieve beperking elke dag zorg waar ze niet hun toestemming hebben voor gegeven. Onvrijwillige zorg bestaat uit 3 componenten:
 1.  fysieke fixatie
 2. gedragsbeïnvloedende medicatie
 3. gedwongen zorg
 • We werken actief samen met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht en KU Leuven om inzicht te krijgen in onvrijwillige zorg en hoe dit kan voorkomen of verminderd worden.  Hierin staat overleg met de patiënt, zijn omgeving en alle actoren centraal. Samen proberen we alternatieven aan te reiken. Via deze link vind je informatie terug over het promotie-onderzoek waaraan wij met Wit-Gele Kruis Limburg actief deelnemen.