Diabeteszorg Diabeteszorg

Referentiedomein diabeteszorg

Zowel het zorgtraject diabetes als het opstarttraject diabetes zorgen voor een optimale samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners. Het kan de zorg voor de patiënt op maat organiseren, plannen en coördineren. Ook indien je patiënt niet in een opstarttraject of zorgtraject zit, kunnen onze wijkverpleegkundigen je patiënt ondersteunen in zijn diabeteszorg.

Opstarttraject

Wat is het?

Dit traject is een antwoord op de nood aan vroegere diagnose en behandeling voor mensen met diabetes type 2, vanaf het begin van de ziekte. Mensen met diabetes kunnen zo alvergoede zorgen krijgen. 

Het opstarttraject diabetes geeft een boost aan deze vroegtijdige zorg door de organisatie van de zorg te versterken, de toegankelijkheid ervan te verbeteren met een uitgebreide terugbetaling en de opvolging te vergemakkelijken. 

Voorwaarden voor educatiesessies

Iedereen die opgenomen wordt in het opstarttraject heeft recht op vier educatieverstrekkingen op voorwaarden dat:

 • de patiënt is opgenomen in het opstarttraject. Dit houdt in:
  • dat de huisarts het GMD beheert.
  • dat de huisarts het nomenclatuurnummer 400374 attesteert.
 • de patiënt een voorschrift heeft van de huisarts voor de educatiesessies. Deze voorschriften kan je afhalen bij de Wit-Gele Kruis-afdeling in jouw buurt.

Vanaf 2025 wordt het opstarttraject automatisch verlengd net zoals bij het zorgtraject.

Waarin kunnen wij je ondersteunen ?

Onze diabeteseducatoren en diëtisten zijn erkend om je patiënt in het opstarttraject te begeleiden tijdens:

 • individuele educatiesessies
 • groepseducatiesessies
 • dieetconsultaties

Zij volgen je patiënt op en houden je op de hoogte van de vorderingen.
Meer info 

Zorgtraject diabetes

Wat is het?

Het 'zorgtraject diabetes' zorgt ervoor dat de patiënt met diabetes type 2 nog beter opgevolgd kan worden. De huisarts is beheerder van het globaal medisch dossier (GMD) en hierdoor ook de spilfiguur in de zorg voor de patiënt.

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de behandeling met maximale orale antidiabetica voldoet niet en een insuline-of incretinebehandeling wordt overwogen
 • de patiënt krijgt 1 of 2 insuline-injecties of injecties met incretinemimetica

Andere voorwaarden

Naast de eerder vernoemde basisvoorwaarden, moet de patiënt nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen:

 • de huisarts beheert het GMD van de patiënt
 • de patiënt moet jaarlijks minimaal  2 contacten (raadpleging of huisbezoek) bij de huisarts hebben
 • de patiënt moet jaarlijks éénmaal op consultatie bij de endocrinoloog gaan

De GMD-arts stuurt een kopie van het zorgtrajectcontract  naar de adviserend geneesheer. Dit contract moet ondertekend zijn door GMD-arts, endocrinoloog en patiënt. Het origineel contract wordt bewaard in het GMD.

Nieuw sinds 1/5/2018: terugbetaling van glucometer, strips en lancetten is enkel nog voor patiënten met een behandeling van insuline of incretinemimetica.

Waarin kunnen wij je ondersteunen?

Onze diabeteseducatoren en diëtisten zijn erkend om je patiënt in het voortraject te begeleiden tijdens:

 • individuele educatiesessies
 • groepseducatiesessies
 • dieetconsultaties

Zij volgen je patiënt op en houden je op de hoogte van de vorderingen.

 

Meer info over het zorgtraject

Patiënten in diabetesconventie + andere diabetespatiënten

Bij patiënten in de diabetesconventie gebeurt de educatie en opvolging in het diabetesconventiecentrum. Ook patiënten die geen deel uitmaken van een traject of conventiecentrum kunnen ondersteund worden door ons team.

Diabetes

Waarin kunnen wij je ondersteunen?  

 • onze thuisverpleegkundige: op jouw vraag kan onze wijkverpeegkundige de insuline-injecties toedienen, de glycemie opvolgen, de wekelijkse voetcontrole doen, eventuele wonden verzorgen. M.a.w. onze wijkverpleegkundige volgt je diabetespatiënt nauwgezet op en houdt jou hiervan op de hoogte.
 • onze diabeteseducator: brengt in overleg met jou het diabetesdossier van de patiënt in orde

 

Meer info over de diabetesconventie

Nog vragen?