Diabeteszorg
Diabeteszorg

Referentiedomein diabeteszorg

Zowel het zorgtraject diabetes als het voortraject diabetes zorgen voor een optimale samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners. Het kan de zorg voor de patiënt op maat organiseren, plannen en coördineren. Ook indien je patiënt niet in een voortraject of zorgtraject zit, kunnen onze wijkverpleegkundigen je patiënt ondersteunen in zijn diabeteszorg.

Voortraject ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’

Wat is het?

Het voortraject ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’  heeft de vroegere ‘diabetespas’ vervangen.

Het voortraject zorgt voor een betere omkadering voor patiënten met diabetes type 2 die niet zijn opgenomen in een zorgtraject of een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum. Dit houdt een terugbetaling van bezoeken aan podoloog en diëtiste in.

Voorwaarden voor educatiesessies

Sinds 1/5/2018 hebben een aantal patiënten uit dit voortraject ook recht op 4 educatieverstrekkingen. Hiervoor moeten deze patiënten voldoen aan een aantal voorwaarden.

de patiënt:

 • heeft een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ ( m.a.w. de huisarts beheert het GMD en heeft het nomenclatuurnummer 102852 geattesteerd)
 • is tussen 15-69 jaar heeft
 • heeft een cardiovasculair risico: BMI>30 en/of arteriële hypertensie
 • heeft een voorschrift van de huisarts voor de educatiesessies (voorschriften hiervoor kan je aanvragen bij de afdeling in je buurt)

Waarin kunnen wij je ondersteunen ?

Onze diabeteseducatoren en diëtisten zijn erkend om je patiënt in het voortraject te begeleiden tijdens:

 • individuele educatiesessies
 • groepseducatiesessies
 • dieetconsultaties

Zij volgen je patiënt op en houden je op de hoogte van de vorderingen.

 

Meer info over het voortraject

Zorgtraject diabetes

Wat is het?

Het 'zorgtraject diabetes' zorgt ervoor dat de patiënt met diabetes type 2 nog beter opgevolgd kan worden. De huisarts is beheerder van het globaal medisch dossier (GMD) en hierdoor ook de spilfiguur in de zorg voor de patiënt.

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de behandeling met maximale orale antidiabetica voldoet niet en een insuline-of incretinebehandeling wordt overwogen
 • de patiënt krijgt 1 of 2 insuline-injecties of injecties met incretinemimetica

Andere voorwaarden

Naast de eerder vernoemde basisvoorwaarden, moet de patiënt nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen:

 • de huisarts beheert het GMD van de patiënt
 • de patiënt moet jaarlijks minimaal  2 contacten (raadpleging of huisbezoek) bij de huisarts hebben
 • de patiënt moet jaarlijks éénmaal op consultatie bij de endocrinoloog gaan

De GMD-arts stuurt een kopie van het zorgtrajectcontract  naar de adviserend geneesheer. Dit contract moet ondertekend zijn door GMD-arts, endocrinoloog en patiënt. Het origineel contract wordt bewaard in het GMD.

Nieuw sinds 1/5/2018: terugbetaling van glucometer, strips en lancetten is enkel nog voor patiënten met een behandeling van insuline of incretinemimetica.

Waarin kunnen wij je ondersteunen?

Onze diabeteseducatoren en diëtisten zijn erkend om je patiënt in het voortraject te begeleiden tijdens:

 • individuele educatiesessies
 • groepseducatiesessies
 • dieetconsultaties

Zij volgen je patiënt op en houden je op de hoogte van de vorderingen.

 

Meer info over het zorgtraject

Patiënten in diabetesconventie + andere diabetespatiënten
1
Diabetes

Bij patiënten in de diabetesconventie gebeurt de educatie en opvolging in het diabetesconventiecentrum. Ook patiënten die geen deel uitmaken van een traject of conventiecentrum kunnen ondersteund worden door ons team.

Waarin kunnen wij je ondersteunen?  

 • onze thuisverpleegkundige: op jouw vraag kan onze wijkverpeegkundige de insuline-injecties toedienen, de glycemie opvolgen, de wekelijkse voetcontrole doen, eventuele wonden verzorgen. M.a.w. onze wijkverpleegkundige volgt je diabetespatiënt nauwgezet op en houdt jou hiervan op de hoogte.
 • onze diabeteseducator: brengt in overleg met jou het diabetesdossier van de patiënt in orde

 

Meer info over de diabetesconventie

Nog vragen?

Vincent MoermansVincent Moermans
Domeincoördinator diabeteszorg
089-30 08 87
vincent.moermans [at] limburg.wgk.be

© 2023 Wit-Gele Kruis