Foto geestelijke gezondheid en dementie
Foto geestelijke gezondheid en dementie

Geestelijke gezondheid en dementie

Het Wit-Gele Kruis biedt ondersteuning bij personen met psychische en/of cognitieve problemen, steeds in overleg met de betrokken zorgpartners. 

Hoe kunnen we jou helpen?

Hulp bij psychische problemen 

Onze thuisverpleegkundigen bouwen met elke patiënt en zijn omgeving een ‘zorgrelatie’ op, ook bij psychisch kwetsbare personen. Dat laat hen toe om de zorg te coördineren op basis van jouw noden. Zo kunnen onze thuisverpleegkundigen 

  • een luisterend oor bieden 
  • structuur brengen 
  • therapietrouw stimuleren (o.a. toezicht op inname medicatie) 
  • een zorgplan opstellen samen met jou, je omgeving en andere zorgpartners 

Hulp bij dementie 

Onze thuisverpleegkundigen begeleiden de patiënt en zijn omgeving doorheen het ziekteproces. Hierbij gaat veel aandacht naar de impact van de ziekte op de patiënt en zijn familie. De samenwerking met andere zorgpartners is hierbij cruciaal. Onze verpleegkundigen bieden patiëntgerichte zorg op maat zodat de patiënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde thuisomgeving kan blijven. 

 

Specialisten 

Binnen het Wit-Gele Kruis hebben wij een team van gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere expertise in geestelijke gezondheidszorg en dementie. Zij stellen hun expertise ter beschikking van jou en je omgeving en ondersteunen de collega's die dagelijks of wekelijks de zorg komen verlenen. 

 

Er is informatie die afhankelijk is van je locatie.
Duid hieronder jouw locatie aan om de juiste informatie te krijgen.
Een provincie kan in het grijs staan. Dan is er voor die locatie geen specifieke info beschikbaar.
 

Informatie voor  

West-Vlaanderen

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Oost-Vlaanderen

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Antwerpen

Psychische problemen - therapietrouw

Voor mensen die een psychose hebben doorgemaakt en soms lang in het ziekenhuis hebben verbleven is de correcte toediening van een langwerkend antipsychoticum (LWAP) een belangrijke ondersteuning bij hun reactivering en rehabilitatie.

We volgen de therapietrouw van deze patiënten nauw op. Hoe staat de patiënt er tegenover? Is er een risico op stoppen? Dit heeft minder heropnames tot gevolg. We werken hiervoor samen met partners uit de geestelijke gezondheidszorg.

Nabije zorg op afstand
Langer veilig thuis wonen

Iedereen raakt wel eens de tijd uit het oog. Maar mensen met (beginnende) dementie, een verstandelijke handicap of psychische problemen kunnen het besef van tijd ernstig verliezen. Onze dienst ‘Nabije Zorg op afstand’ kan je helpen de agenda te beheren van mensen waarvoor je zorgt.

Herinneringstelefoontjes

Je eigen agenda beheren én die van iemand waar je voor zorgt is niet eenvoudig. Wij kunnen je ondersteunen. Via herinneringstelefoontjes helpen wij om de taken en afspraken van de persoon voor wie je zorgt niet te vergeten. Als mantelzorger/zorgverlener ben jij de agendaregisseur. Jij geeft door wanneer de zorgbehoevende zijn of haar medicatie moet innemen of wanneer hij of zij ergens een afspraak heeft. ‘Nabije zorg op afstand’ doet de rest. Op de aangegeven tijdstippen bellen we de zorgbehoevende en herinneren we hem/haar aan de planning van de dag.

Agenda

Als mantelzorger/zorgverlener bezorg je ons maandelijks de agenda voor de herinneringstelefoontjes (tot één werkdag op voorhand). Onze zorgcentrale voert deze telefoons uit. Als er niet wordt opgenomen, volgt er na enkele minuten een tweede poging. 

Kostprijs

  • Je betaalt 8 euro per maand.

Lees onze folder ‘Nabije zorg op afstand’ - voor patiënten en mantelzorgers en zorgverleners.

Interesse? Vul het aansluitingsformulier Nabije zorg op afstand in.

Vlaams-Brabant

Geestelijke gezondheidszorg: onze aanpak

Onze verpleeg- en zorgkundigen spelen alsmaar meer een rol in de zorgverlening bij psychisch kwetsbare patiënten. Zij kunnen hiervoor rekenen op de ondersteuning door referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg. De referentieverpleegkundigen coachen hen bij het herstelgericht werken en het ondersteunen van de specifieke noden en behoeften van patiënten met een psychische kwetsbaarheid. Het hele team streeft ernaar om het zelfmanagement van kwetsbare patiënten binnen de thuiszorg te optimaliseren in functie van diens mogelijkheden en wensen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de partners binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg.

Specifiek voor patiënten met een chronisch psychiatrische aandoening zoals een bipolaire stoornis of schizofrenie kan een voorschrift voorzien worden door de huisarts voor de medicatievoorbereiding en toediening onder toezicht.

Dementiezorg: onze aanpak

Onze thuisverpleeg- en zorgkundigen bieden een brede dementiezorg. Zij ondersteunen zowel de patiënt, alsook diens omgeving en de mantelzorger(s), die geconfronteerd worden met de aandoening. Omgaan met een persoon met dementie vergt een specifieke aanpak en is verschillend naargelang de aandoening en de fase waarin de persoon met dementie zich bevindt. Het team kan hiervoor beroep doen op de expertise van de referentieverpleegkundigen dementie.

Er kan een dementie-attest aangevraagd worden bij de huisarts voor de toediening van toiletzorg bij patiënten die gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte.

Limburg
Andere

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

 

Praktisch

Hoeveel kost het?

Het Wit-Gele Kruis factureert jouw verzorging rechtstreeks aan je ziekenfonds. Daarom hebben we voor de meeste zorgen een doktersvoorschrift nodig. Alleen zo betaalt je ziekenfonds de toegediende zorgen aan ons terug. 

De wet bepaalt dat een beperkt aantal zorgen niet terugbetaald worden. Hiervoor vragen we een vergoeding. Informeer ernaar bij je zorgaanvraag.

Lees meer over de prijs van thuisverpleging en eventuele tegemoetkomingen

Waar kan de verzorging doorgaan?

Het Wit-Gele Kruis biedt niet alleen zorg aan huis. Je bent ook welkom in een van onze verpleegposten in jouw buurt. Maak een afspraak en kom langs op het tijdstip dat voor jou past. We kunnen je ook op een andere locatie (school, werk, op vakantie, …) verzorgen. 

Wanneer kan de zorg doorgaan?

We zijn er voor jou elke dag, de klok rond. Ook tijdens de weekends en op feestdagen. Afhankelijk van de zorgnood bepalen we samen met jou het tijdstip. Indien het nodig is, staat er ook een verpleegkundig nachtteam voor je klaar. 

Lees meer over het tijdstip van de zorg.

Contacteer het Wit-Gele Kruis in jouw buurt

Of bekijk alle locaties

Waarom Wit-Gele Kruis?

  • 24/7 bereikbaar 
  • Specialisten in geestelijke gezondheid en dementie ondersteunen de verpleegkundigen 
  • Je zorg is altijd verzekerd, ook tijdens weekends en feestdagen 
Het Wit-Gele Kruis draait om mensen
1

Thuisverpleegkundige Stephanie“Het is een uitdaging om in elk contact aandacht te hebben voor het psychosociale luik. Toch vind ik het belangrijk om extra tijd te creëren voor de patiënten die het moeilijk hebben."  
 

Stéphanie, referentieverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg

Nog vragen of een zorg aanvragen?

Contacteer het Wit-Gele Kruis in jouw buurt

Of bekijk alle locaties

Gerelateerd aan Geestelijke gezondheid en dementie

Foto medicatie

Medicatie voorbereiden en toedienen

Leven met dementie: getuigenis van een mantelzorger

Leven met schizofrenie: “Er is altijd een toekomst”

Geestelijke gezondheid en dementie in jouw gemeente

© 2023 Wit-Gele Kruis