Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Geestelijke gezondheidszorg

Referentiedomein geestelijke gezondheidszorg

Door de vermaatschappelijking van de zorg heeft de wijkverpleegkundige een duidelijke functie gekregen in de zorgverlening bij psychisch kwetsbare patiënten. In deze zorgverlening wordt zij ondersteund door een referentieverpleegkundige die haar helpt met het uitbouwen van het zorgnetwerk rond de patiënt.

Onze aanpak
1
Geestelijke gezondheidszorg

 

Zoals bij alle andere patiënten vertrekken we ook bij een psychisch kwetsbare patiënt in de zorgverlening vanuit de ‘herstelvisie’. Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven.

 

De patiënt heeft hierbij de regie van zijn zorgverlening in eigen handen. Onze wijkverpleegkundigen gaan samen met de patiënt op zoek naar de noden & behoeften. Zo maken we de patiënt mede-eigenaar van zijn zorgplan.

Onze werking
0

3 trajecten

Om optimaal te kunnen samenwerken met onze partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, leggen we binnen het domein GGZ de focus op 3 trajecten:

  • kinderen & jongeren
  • volwassenen
  • ouderen
0

Referentieverpleegkundige GGZ

Binnen Wit-Gele Kruis Limburg beschikken we over een 30-tal referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg. Dit zijn specifiek opgeleide verpleegkundigen die instaan voor het coachen van onze wijkverpleegkundigen. Daarnaast onderhouden zij ook de contacten met de zorgpartners binnen de GGZ.

0

Zorgplan

De wijkverpleegkundige stelt een zorgplan op tijdens het wekelijks patiëntenoverleg.

Bij complexe situaties kan de wijkverpleegkundige beroep op de referentieverpleegkundige voor ondersteuning.

In overleg met partners
0
Overleg

 

Op casusniveau participeren onze referentieverpleegkundigen wekelijks aan verschillende overlegtafels binnen de het GGZ-netwerk.

 

Ook op beleidsniveau nemen we een actieve rol op in de Limburgse geestelijke gezondheidszorg. Op verschillende fora treden we op de voorgrond als vertegenwoordigers van de eerste lijn. We zorgen zo voor meer duidelijkheid over de rol van de eerste lijn en bij uitbreiding van de thuisverpleegkundige binnen de GGZ.

Praktisch
0

Specifiek voorschrift

Bij patiënten met een depressieve stoornis of schizofrenie/psychose krijgen we een terugbetaling van het RIZIV. Hiervoor gebruiken we specifieke voorschriften. De voorschriftenboekjes voor artsen kan je verkrijgen via de afdeling in je buurt.

 

 

Voorschriftenboekje

0

Medicatiekluis

Met een medicatiekluis kan je medicatie verantwoord en veilig thuis beheren en verstrekken aan psychisch kwetsbare patiënten. Zo kan je mogelijke schade door het gebruik of misbruik van medicatie voorkomen of beperken.

 

Deze kluis plaatsen we steeds op advies van de arts en in overleg met de patiënt.

Medicatiekluis

Meer over medicatiekluis

Nog vragen?

Bert Rayen
Bert Rayen
Domeincoördinator geestelijke gezondheidszorg
089-36 59 84
bert.rayen [at] limburg.wgk.be

© 2019 Wit-Gele Kruis