Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Wijkverpleegkundige & referentieverpleegkundige ondersteunen GGZ thuis

16 juni 2017
Geestelijke gezondheidszorg

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) confronteert de eerste lijn met specifieke vragen. Hoe gaan we om met patiënten met een psychische problematiek? Welke rol speelt de wijkverpleegkundige hierin? Hoe kunnen we de psychiatrische zorg enerzijds en de huisarts anderzijds versterken? Hoe kan de referentieverpleegkundige dit ondersteunen?

Rol van de wijkverpleegkundige bij patiënten met psychische problemen

  • Helpt structuur aan te brengen bij dagelijkse activiteiten
  • Ziet toe op en motiveert tot hygiënische zelfzorg
  • Ziet toe op of begeleidt de correcte inname van medicatie
  • Door haar regelmatige aanwezigheid is de thuisverpleegkundige een vinger aan de pols
  • Zij observeert en signaleert problemen aan de huisarts en andere partners binnen het netwerk van de patiënt

Ook bij de psychisch kwetsbare patiënt verlenen we vanuit de ‘herstelvisie’ onze zorg.

Rol van de referentieverpleegkundige GGZ

  • Ondersteunt de wijkverpleegkundige in specifieke casussen, stuurt bij en volgt deze op
  • Brengt de wijkverpleegkundigen kennis en inzichten bij rond GGZ

Zij is voor de huisarts een nuttige gesprekspartner in het zorgoverleg rond een patiënt met een psychische kwetsbaarheid

Hoe investeert het Wit-Gele Kruis in GGZ?

  • aanwezigheid op verschillende overlegfora als GGZ-partner
  • uitbouw van het verpleegdomein GGZ, met 3 specialisaties: kinderen & jongeren, volwassenen en ouderen
  • verdieping van de functie van de wijkverpleegkundige om kwalitatieve zorg te bieden bij patiënten met een psychische problematiek

Info en vragen?

Heb je vragen of wens je een bespreking van één van je patiënten? Contacteer de afdeling in jouw buurt. Je kan ook terecht bij de domeincoördinator GGZ:

Bert Rayen
0496-19 41 75
bert.rayen [at] limburg.wgk.be

 

Bekijk ook

Geestelijke gezondheidszorg

Referentiedomein geestelijke gezondheidszorg

Door de vermaatschappelijking van de zorg heeft de wijkverpleegkundige een duidelijke functie gekregen in de zorgverlening bij psychisch kwetsbare patiënten. In deze zorgverlening wordt zij ondersteund door een referentieverpleegkundige die haar helpt met het uitbouwen van het zorgnetwerk rond de patiënt.

© 2019 Wit-Gele Kruis