Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Chronische zorg

Referentiedomein chronische zorg

Verschuiving

In onze westerse wereld zien we een grote verschuiving van acute zorg naar chronische zorg. Door de verbeterde levensomstandigheden en verbeterde medische zorg worden we alsmaar ouder. Mede hierdoor is er een vergrijzing van de bevolking.

Welvaart

Daarnaast is er door onze welvaart een andere vorm van ziektebeelden op de voorgrond gaan treden. Meer en meer ziektebeelden uiten zich in een chronische vorm, vaak nog in combinatie van verschillende ziektebeelden- multimorbiditeit.

Focus binnen Wit-Gele Kruis Limburg

Omdat "chronische zorg" zeer breed is, hebben we besloten om, naast een algemene specifieke benadering van patiënten met een chronische zorg, ons verder te focussen op onderstaande chronische aandoeningen:

  • hartfalen
  • COPD (=chronic obstructive pulmonary disease)
  • nierfalen
  • reuma

Binnen het Wit-Gele Kruis Limburg dragen we vaak zorg voor patiënten met één of meer van deze aandoeningen. Elk van deze ziektebeelden hebben een meer specifieke zorg en opvolging nodig. Kennis en kunde rond deze ziektebeelden is dan ook van groot belang om de zorgverlening te optimaliseren. Hierbij is het onze doelstelling om door deze gerichte zorgverlening de patiënten met een chronische aandoening zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en een zo optimaal mogelijk levenskwaliteit te bieden.

Nog vragen?

Monique Reenaers
Monique Reenaers
Domeincoördinator chronische zorg
089-36 00 72
monique.reenaers [at] limburg.wgk.be

© 2019 Wit-Gele Kruis