Chronische zorg
Chronische zorg

Referentiedomein chronische zorg

Binnen het Wit-Gele Kruis Limburg dragen we vaak zorg voor patiënten met één of meer chronische aandoeningen. Elk van deze ziektebeelden hebben een meer specifieke zorg en opvolging nodig om de patiënt zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

vaste verpleegkundige

Zorg door vaste verpleegkundige

Deze referentieverpleegkundige kan vanuit zijn expertise advies en ondersteuning bieden voor de collega of de huisarts maar neemt geen zorg over.  De zorg blijft in handen van de vaste verpleegkundige (en het team) vanuit het respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie.  

Focus binnen Wit-Gele Kruis Limburg

Omdat "chronische zorg" zeer breed is, hebben we besloten om, naast een algemene specifieke benadering van patiënten met een chronische zorg, ons verder te focussen op onderstaande chronische aandoeningen:

  • hartfalen
  • COPD (=chronic obstructive pulmonary disease)
  • nierfalen
  • reuma

Binnen het Wit-Gele Kruis Limburg dragen we vaak zorg voor patiënten met één of meer van deze aandoeningen. Elk van deze ziektebeelden hebben een meer specifieke zorg en opvolging nodig. Kennis en kunde rond deze ziektebeelden is dan ook van groot belang om de zorgverlening te optimaliseren. Hierbij is het onze doelstelling om door deze gerichte zorgverlening de patiënten met een chronische aandoening zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en een zo optimaal mogelijk levenskwaliteit te bieden.

© 2023 Wit-Gele Kruis