Chronische zorg Chronische zorg

Referentiedomein chronische zorg

Binnen het Wit-Gele Kruis Limburg dragen we vaak zorg voor patiënten met één of meer chronische aandoeningen. Elk van deze ziektebeelden hebben een meer specifieke zorg en opvolging nodig om de patiënt zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

patiënt en verpleegkundige

Zorg door vast wijkteam

Deze referentieverpleegkundige kan vanuit zijn expertise advies en ondersteuning bieden voor de collega of de huisarts maar neemt geen zorg over. De zorg blijft in handen van het vaste wijkteam vanuit het respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie.  

4 deeldomeinen

Hartfalen

Hartfalen is een klinisch syndroom waardoor de pompfunctie van het hart tekortschiet, veroorzaakt door een structureel en/of functionele cardiale abnormaliteit. Dit geeft een complex van symptomen en signalen. Het gaat hier binnen dit referentiedomein over chronisch hartfalen. Omwille van het chronisch karakter van dit syndroom is een goede kennis van symptomen en mogelijke complicaties onontbeerlijk in een goede zorg. Sinds 2008 zijn we binnen het Wit-Gele Kruis gestart met een zorgpad hartfalen.

Lees meer

Reuma

Reuma is een algemeen begrip voor ziektebeelden waarbij het bewegingsstelsel bij betrokken is zoals gewrichten, spieren, pezen… Er zijn minstens 100 soorten reuma.

De reumatische aandoeningen kan je onder volgende groepen ongeveer onderverdelen: de ontstekingsreuma’s zoals reumatoïde artritis, de artrosen of slijtagereuma’s zoals artrose, de wekedelen reuma’s zoals tenniselleboog of lumbago en de reuma’s van het skelet zoals osteoporose.

Nierfalen of nierinsufficiëntie

Hier gaat het om de situatie die ontstaat wanneer de nieren niet of nauwelijks meer werken. Dit heeft gevolgen voor vrijwel alle functies die normaal door een gezonde nier werden geregeld. Onze referentieverpleegkundigen hebben kennis rond de pathologie en mogelijke behandelingen zoals bijvoorbeeld van nierdialyse.

Men maakt onderscheid tussen:

  • Acuut nierfalen: hierbij is er sprake van een plots opkomende verminderde werking van de nieren. Oorzaak kan prerenaal - renaal - postrenaal zijn.
    • Prerenaal: de patient geraakt gedeshydrateerd door bijvoorbeeld diarree, braken of medicatie. Meestal is deze vorm van nierfalen omkeerbaar.
    • Renaal: de oorzaak ligt ter hoogte van de nier zelf. Dit kan bijvoorbeeld door cysten in de nier, glomorulonefritis.
    • Postrenaal: de oorzaak ligt bijvoorbeeld bij prostaatproblemen of blaasretentie die een verhoogde druk geven op de nieren.
  • Chronisch nierfalen: hierbij gaat het om een chronische afname van de glomerulaier filtratie ten gevolge van schade aan de nierfiltertjes. Dit is steeds bij beide nieren. Ook bij gezonde personen neemt deze filtratie af bij het ouder worden. De ernst van nierfalen wordt bepaald door de eGFR (estimatede glomerulaire filtration rate).
  • Bij chronisch nierfalen kan de patiënt instappen in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.

Lees meer

Luchtwegen

COPD

COPD (Chronic obstructive pulmonary Disease) is een chronische aandoening van de luchtwegen dat gekarakteriseerd wordt door een niet volledig reversibele luchtwegobstructie die in het algemeen progressief is en wordt veroorzaakt door een abnormale ontstekingsreactie van de longen op inhalatie van schadelijke deeltjes of gassen.

Exacerbaties en comorbiditeiten dragen bij aan de ernst van de aandoening bij individuele patiënten. Hierdoor kunnen deze patiënten een specifieke opvolging / zorg nodig hebben. In nauw overleg met de huisarts en de patiënt stemmen we dit af. Zo kunnen we bijvoorbeeld ondersteuning bieden in de therapie zoals bijvoorbeeld bij de inhalatietherapie en zuurstoftherapie.

Daarnaast werken we aan een zorgpad COPD in samenwerking met Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis.

Tracheazorg

Bij patiënten met een tracheostoma na een laryngectomie en/of bij patiënten met een tracheacanule na een tracheo(s)tomie. Onze referentieverpleegkundigen zijn geschoold in deze zorg en kennen de aandachtspunten.