(in)Continentiezorg (in)Continentiezorg

Referentiedomein (in)continentiezorg

Binnen onderstaande grote deeldomeinen ondersteunen onze referentieverpleegkundigen (in)continentiezorg de wijkverpleegkundigen om warme én kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren bij hun patiënten.

2 deeldomeinen

(In)continentie

In overleg met de (huis)arts gaan we voor een actieve aanpak van het incontinentieprobleem. De referentieverpleegkundigen zorgen hierbij voor de extra begeleiding van onze verpleegkundigen. In onze werkwijze zetten we altijd 'droog denken' voorop. Tijdens de behandelperiode of indien behandeling niet mogelijk is, helpen ze de patiënt ook bij de keuze van het gepaste incontinentiemateriaal.

Sondes

De referentieverpleegkundigen ondersteunen onze verpleegkundigen bij het plaatsen en vervangen van transurethrale of suprapubische verblijfsondes, als ook bij éénmalige en intermittende sondage. Het verzorgen en vervangen van een gastrostomiesonde behoort ook tot hun takenpakket.

Praktisch

Tegemoetkomingen incontinentie

Incontinentieforfait voor afhankelijke personen

Procedure: in principe wordt de tegemoetkoming automatisch toegekend door je ziekenfonds, op voorwaarde dat de thuisverpleegkundige een KATZ-schaal doorstuurde naar het ziekenfonds. Het Wit-Gele Kruis doet dit voor iedere patiënt.

Lees meer

 

Incontinentieforfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Procedure: de huisarts vult een aanvraagformulier in voor het ziekenfonds.

Lees meer

Voorschrift & terugbetaling

Voorschriften sondes voor autosondage 

Er bestaat regelmatig wat onduidelijkheid over de manier van voorschrijven voor sondes bij autosondage.

Bij nieuwe patiënten moet de uroloog-revalidatiearts-neuroloog het voorschrift maken. De vervolgvoorschriften mag de huisarts maken.

Lees meer

 

Hoeveel sondes worden terugbetaald?

Op de website van het Riziv vind je meer info over het aantal sondes dat terugbetaald wordt.
Lees meer