Foto incontinentie Foto incontinentie

Incontinentieforfait voor afhankelijke personen

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tussenkomst in de kosten van de verzorging voor incontinente afhankelijke personen.

Voorwaarden

  • Je ontvangt ten minste 4 maanden (binnen een periode van 12 maanden) forfait B of C (met score 3 of 4 voor incontinentie) voor verpleegkundige zorgen
  • Je verblijft niet in een verzorgingsinstelling met een tegemoetkoming van de verplichte verzekering

Procedure 

In principe wordt de tegemoetkoming automatisch via je ziekenfonds toegekend.

Voordelen

Je ontvangt 610,53 euro per jaar (bedrag op 1/1/2024).

Goed om weten

  • Indien je tegemoetkoming niet automatisch werd toegekend en je denkt toch recht te hebben op het forfait kan je steeds een aanvraag indienen bij je ziekenfonds
  • Niet combineerbaar met het forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je ook terecht op deze website.

Bronnen: