Team Zorgintervisie - MDO Team Zorgintervisie - MDO

Ontdek alle teams van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Lokale, gespecialiseerde en ondersteunende teams staan klaar om samen met onze zorgpartners warme en kwalitatieve zorg te bieden aan al onze patiënten.

Lokale teams

Patiënten zijn in goede handen bij de verpleeg- en zorgkundigen van onze lokale teams. Door dagelijks te observeren en af te stemmen met collega's en zorgpartners, spelen zij een belangrijke preventieve rol. Verhoogde risicofactoren melden zij meteen aan de behandelende arts en ook omgekeerd kunnen zorgpartners een lokale verpleegkundige contacteren om een gezamenlijke patiënt te bespreken.  Elke verpleegkundige volgt doorlopend bijscholing zodat patiënten altijd kunnen rekenen op de meest kwalitatieve zorg.

Vroedvrouwenteam

Onze vroedvrouwen staan in voor aanvullende medische zorg voor en na de bevalling. Zij hebben de juiste kennis en de technische en psychosociale vaardigheden om het welzijn van mama en baby te onderzoeken en op te volgen. De vroedvrouw stemt zorgvuldig af met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zwangerschap, bevalling en opvolging van de baby: huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw en pediater van het ziekenhuis, Kind en Gezin, diensten voor gezinszorg, ... Ook als een zwangerschap niet goed eindigt, biedt onze vroedvrouw extra ondersteuning. 

Teams gespecialiseerd in complexe zorg

De thuisverpleegkundigen van onze gespecialiseerde teams hebben een passie voor technisch verpleegkundige handelingen en uitdagende technieken. Zij zijn het vertrouwde aanspreekpunt voor huisartsen, geneesheer-specialisten en hebben wekelijks overleg met de sociale diensten van ziekenhuizen ivm opgenomen patiënten. Deze teams zijn georganiseerd volgens de eerstelijnszones:

ELZ Gent - Meetjesland: gespecialiseerdteam.noord@wgkovl.be - 09 265 68 69
ELZ Waasland - Dender - Scheldekracht: gespecialiseerdteam.oost@wgkovl.be - 09 265 68 60
ELZ Vlaamse Ardennen - Panacea - Aalst - Dender Zuid - Schelde-Leie: gespecialiseerdteam.zuid.west@wgkovl.be - 09 265 68 73

Team psychisch zorgverlenen

De psychiatrisch verpleegkundigen van het team psychisch zorgverlenen stellen hun expertise ter beschikking van patiënten, mantelzorgers en huisartsen. Daarnaast adviseren en coachen ze hun collega's uit de lokale teams. Dankzij de unieke vertrouwensband die lokale thuisverpleegkundigen met hun patiënten opbouwen, zijn zij een belangrijke schakel bij een eventuele psychische problematiek.

Meer info: psychisch.zorgverlenen@wgkovl.be

Team diabetes en diëtisten

Dit team is het vertrouwde aanspreekpunt voor huisartsen en geneesheer-specialisten voor wat betreft patiënten met diabetes, obesitas, maag- en darmproblemen, ... Een diabeteseducator kan op structurele basis langskomen in de huisartsenpraktijk om individuele educaties te geven aan patiënten.

Meer info: team.diabetes@wgkovl.be

Team zorgintervisie - MDO

Het blijven gelukkig uitzonderingen, maar er zijn ook zorgsituaties die minder vlekkeloos verlopen. Ter ondersteuning van de lokale verpleegkundigen staat het team Zorgintervisie-MDO klaar. Wanneer nodig, starten zij bij een patiënt zorgintervisie op. Daarnaast maakt dit team ook ethische onderwerpen, zoals tijdige zorgplanning, bespreekbaar.

Meer info: team.zorgintervisie-MDO@wgkovl.be

Team externe samenwerking

Het team externe samenwerking werd speciaal opgericht om de lokale teams nog beter te ondersteunen in hun contacten met zorgpartners, zoals bij het organiseren van een huisartsenavond. Ook coördineren zij de deelname van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen aan projecten zoals bijvoorbeeld negatieve druktherapie. 

Verder zet dit team alles op alles om nieuwe en betere communicatielijnen voor zorgpartners te ontwikkelen. 

Contacteer dit team met al je vragen en voorstellen over structurele samenwerkingsverbanden, interessante (regionale) projecten, infosessies en de huisartsenadviesraad. 

Meer info: externesamenwerking@wgkovl.be