Ontdek alle teams van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Lokale, gespecialiseerde en ondersteunende teams staan klaar om samen met onze zorgpartners warme en kwalitatieve zorg te bieden aan al onze patiënten.

Teams gespecialiseerd in complexe zorg

De thuisverpleegkundigen van onze gespecialiseerde teams hebben een passie voor technisch verpleegkundige handelingen en uitdagende technieken. Zij zijn het vertrouwde aanspreekpunt voor huisartsen, geneesheer-specialisten en hebben wekelijks overleg met de sociale diensten van ziekenhuizen ivm opgenomen patiënten. Deze teams zijn georganiseerd volgens de eerstelijnszones:

ELZ Gent - Meetjesland - Schelde-Leie: gespecialiseerdteam.noord [at] wgkovl.be
ELZ Waasland - Dender - Scheldekracht: gespecialiseerdteam.oost [at] wgkovl.be
ELZ Vlaamse Ardennen - Panacea - Aalst - Dender Zuid: gespecialiseerdteam.zuid.west [at] wgkovl.be

Team psychisch zorgverlenen

De psychiatrisch verpleegkundigen van het team psychisch zorgverlenen stellen hun expertise ter beschikking van patiënten, mantelzorgers en huisartsen. Daarnaast adviseren en coachen ze hun collega's uit de lokale teams. Dankzij de unieke vertrouwensband die lokale thuisverpleegkundigen met hun patiënten opbouwen, zijn zij een belangrijke schakel bij een eventuele psychische problematiek.

psychisch.zorgverlenen [at] wgkovl.be

Team zorgintervisie - MDO

Het blijven gelukkig uitzonderingen, maar er zijn ook zorgsituaties die minder vlekkeloos verlopen.

Ter ondersteuning van de lokale verpleegkundigen staat het team Zorgintervisie-MDO klaar. Wanneer nodig, starten zij bij een patiënt zorgintervisie op.

Daarnaast maakt dit team ook ethische onderwerpen, zoals tijdige zorgplanning, bespreekbaar.

team.zorgintervisie-MDO [at] wgkovl.be

Team diabetes en diëtisten

Dit team is het vertrouwde aanspreekpunt voor huisartsen en geneesheer-specialisten voor wat betreft patiënten met diabetes, obesitas, maag- en darmproblemen, ...

Een diabeteseducator kan op structurele basis langskomen in de huisartsenpraktijk om individuele educaties te geven aan patiënten. 

team.diabetes [at] wgkovl.be 

Team externe samenwerking

Het team externe samenwerking werd speciaal opgericht om de lokale teams nog beter te ondersteunen in hun contacten met zorgpartners, zoals bij het organiseren van een huisartsenavond. Ook coördineren zij de deelname van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen aan projecten zoals bijvoorbeeld negatieve druktherapie. 

Verder zet dit team alles op alles om nieuwe en betere communicatielijnen voor zorgpartners te ontwikkelen. 

Contacteer dit team met al je vragen en voorstellen over structurele samenwerkingsverbanden, interessante (regionale) projecten, infosessies en de huisartsenadviesraad. 

externesamenwerking [at] wgkovl.be 

© 2023 Wit-Gele Kruis