griepvaccinatie
griepvaccinatie

Griepvaccinatie door verpleegkundigen

Artsen kunnen een beroep doen op de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis voor het toedienen van de griepprik. Het Wit-Gele Kruis ondersteunt hiermee huisartsen in de aanloop naar het griepseizoen. Sinds april 2016 is vaccinatie een B2-handeling en mag de verpleegkundige deze stellen op voorschrift van de arts. 
 

Procedure en opleiding

Aangezien vaccineren niet zonder risico is, houdt de verpleegkundige zich aan de procedure “Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep”. Deze procedure werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met het Netwerk Verpleegkundigen (vroegere NKVV) en de KAGB (Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België). De verpleegkundige schoolt zich regelmatig bij over vaccinatie, Basic Life Support en de behandeling van nevenwerkingen en complicaties.

Veiligheid

De KAGB acht het niet raadzaam dat de patiënt zelf Adrenaline aanschaft, noch dat de verpleegkundige verplicht wordt dit bij zich te hebben. Een patiënt met een voorgeschiedenis van anafylactische reacties met shock, kan wel beschikken over de nodige medicatie (Adrenaline/EpiPen). De verpleegkundige kan dit correct toedienen. Onze verpleegkundigen respecteren de 15’ observatietijd na de toediening, ook in de thuissituatie.

Waar vindt de griepvaccinatie plaats?

De vaccinatie kan toegediend worden in de verpleegpost van elke Wit-Gele Kruisafdeling. Indien de arts dit wenst, kan dit ook gebeuren in zijn/haar kabinet. Bij patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kan de vaccinatie thuis toegediend worden.

Betaling en registratie

De patiënt hoeft hiervoor rechtstreeks aan de verpleegkundige niets te betalen, dit gebeurt via het derdebetalerssyteem. Een doktersvoorschrift op naam van de patiënt en een klever van de mutualiteit zijn voldoende voor een verpleegkundige om het vaccin te kunnen geven.  De verpleegkundige spreekt af met de huisarts of verwittiging na toediening van het vaccin nodig is.

Wat met vaccinatie voor desensibilisatie?

Volgens de nieuwe regelgeving kan de verpleegkundige ook deze vaccinaties toedienen. Zo lang er geen sluitende procedure (in samenwerking met de KAGB) werd uitgewerkt, worden deze vaccinaties nog niet door onze verpleegkundigen toegediend.

© 2023 Wit-Gele Kruis