mijnWGK | Wit-Gele Kruis
mijnWGK

mijnWGK

Via mijnWGK kan elke behandelende arts op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier raadplegen van patiënten die door het Wit-Gele Kruis worden verzorgd. Zo heeft de arts extra, up-to-date informatie ter beschikking om de patiëntsituatie in te schatten en op te volgen. Ook patiënten en vertrouwenspersonen hebben via deze weg toegang tot hun verpleegdossier.

© 2019 Wit-Gele Kruis