kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel

Elke provincie engageert zich in het behalen van een accreditatie. Dit is geen medaille, maar een instrument om de werking van onze organisatie door te lichten en te laten evalueren door externe auditoren. We toetsen onze zorg aan internationale kwaliteitsnormen waar patiëntveiligheid voorop staat.

We zijn als organisatie niet verplicht om een accreditatie te behalen. We kiezen voor deze uitdaging omdat de normen een leidraad vormen om tot nog betere zorg van onze patiënten te komen.

Er is informatie die afhankelijk is van je locatie.
Duid hieronder jouw locatie aan om de juiste informatie te krijgen.
Een provincie kan in het grijs staan. Dan is er voor die locatie geen specifieke info beschikbaar.
 

Informatie voor  

West-Vlaanderen

Diamanten accreditatielabel van AC voor Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

In 2016 ontvingen wij als eerste thuiszorgorganisatie in België  een internationaal gouden accreditatielabel van Accreditation Canada, kortweg AC. Kwaliteitsvolle zorg verlenen betekent echter ook dat we er steeds op gericht zijn om het nóg beter te doen. Dat is ook de reden waarom we opnieuw voor een accreditatietraject hebben gekozen. Na een grondige doorlichting waarbij de internationale auditoren van AC niet alleen in gesprek gingen met onze collega’s, maar ook daadwerkelijk meegingen op ronde bij enkele patiënten thuis, heeft het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een accreditatie op basis van de nieuwe Q-Mentum  normen behaald. We zijn de eerste thuiszorgorganisatie wereldwijd die van Accreditation Canada een kwaliteitslabel behaalt voor mensgerichte zorg en dan wel een diamanten kwaliteitslabel, het hoogst haalbare niveau.

AC is een internationaal gerenommeerde organisatie die onafhankelijk zorginstellingen beoordeelt op vlak van veilige, kwaliteitsvolle en mensgerichte zorg. Daarbij stellen zij hoge eisen in welke mate de zorg voldoet voor de patiënt en mantelzorger.

Wij zijn zeer trots met deze erkenning. Wij gaan verder op dit pad en zullen blijven garant staan voor een kwaliteitsvolle, mensgerichte en veilige zorg.

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen behaalt diamanten kwaliteitslabel van AC

Oost-Vlaanderen

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen slaat de handen in elkaar met Qualicor Europe voor het behalen van het internationale Qmentum-kwaliteitslabel. Dit label garandeert een deskundige, kwalitatieve en veilige zorg én een organisatiecultuur die gericht is op continue verbetering.

Antwerpen

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (externe link) (NIAZ), nu Qualicor Europe, kende op 1 februari 2019 het internationale kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum / Qualicor toe aan het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. Na een vierdaagse audit in november 2018 behaalden we een uitstekende score van 99,1%. Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen is de eerste thuiszorgorganisatie in de provincie Antwerpen die het kwaliteitslabel behaalt. We zijn heel trots op deze erkenning!

Ons kwaliteitslabel garandeert dat de Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve en veilige zorg én dat de organisatiecultuur gericht is op continue verbetering.

Warme zorg

De auditoren hebben duidelijk gemerkt dat het Wit-Gele Kruis van Antwerpen de kwaliteitsnormen toepast met een warm hart voor zijn patiënten. Ze loven in hun rapport de warme zorg, de samenwerking met de ziekenhuizen, de consequente aandacht voor handhygiëne en het gebruik van het elektronisch verpleegdossier (EVD).

Lees de voornaamste bevindingen van het accreditatie-rapport.
Voor het volledige rapport, neem contact op via communicatie [at] wgkantwerpen.be (dienst Communicatie).

Vier jaar

Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van vier jaar. In 2022 volgt een nieuwe audit voor een verlenging van het label.

Voor meer informatie over onze accreditatie, lees het nieuwsbericht.
 

 

Vlaams-Brabant

Qualicor-accreditatie voor Wit-Gele Kruis Vlaams-BrabantQualicor

Qualicor Europe (het vroegere 'NIAZ') kende op 16 juli 2021 het internationale Qualicor-kwaliteitslabel toe aan het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. De auditoren van Qualicor controleerden in juni 2021 honderden internationale kwaliteitsnormen zoals handhygiëne, medicatiebeleid, communicatie met de patiënten en andere zorgverleners, infectiepreventie, een meldsysteem voor incidenten, de bestuurscultuur en hoe we patiënten betrekken bij de zorg. Om dat te controleren keken de auditoren documenten in, bevroegen ze medewerkers, patiënten en mantelzorgers en gingen ze mee op ronde met verschillende thuisverpleegkundigen.

Dit kwaliteitslabel garandeert dat de Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve en veilige zorg én dat de organisatiecultuur gericht is op continue verbetering. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is de eerste dienst voor thuisverpleging in Vlaams-Brabant die dit kwaliteitslabel behaalt.

Warme zorg

Tijdens de audit toonden onze medewerkers hoe we gegroeid zijn en waar we elke dag voor gaan: veilige én kwaliteitsvolle zorg. Ze doen dat met tonnen energie en een warm hart voor de patiënten. En dat is ook de auditoren van Qualicor niet ontgaan. In hun rapport loofden ze de warmte en gedrevenheid waarmee onze zorgverleners de zorg voor hun patiënten opnemen. 

Accreditatie is geen eindpunt

Qualicor kent het kwaliteitslabel toe voor een periode van 4 jaar. Dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren rusten. Ook in de toekomst zullen we stappen blijven zetten om de zorg voortdurend te verbeteren. En dat doen we voor onze patiënten en medewerkers, niet voor een kwaliteitslabel op zich.

Wil je graag meer weten over het kwaliteitslabel of heb je suggesties? Contacteer ons via kwaliteit [at] wgkvlb.be 

Limburg

Qualicor-accreditatie voor Wit-Gele Kruis Limburg 

Qualicor (het vroegere 'NIAZ') kende op 8 januari 2018 het internationale Qualicor-kwaliteitslabel toe aan het Wit-Gele Kruis Limburg.  Hiervoor ondergingen we in november 2017 een doorgedreven audit waarbij de auditoren meer dan 600 criteria onder de loep namen.

Dit kwaliteitslabel garandeert dat de Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve en veilige zorg én dat de organisatiecultuur gericht is op continue verbetering. Heel wat ziekenhuizen werden ondertussen Qualicor-geaccrediteerd. Het Wit-Gele Kruis Limburg is de eerste dienst voor thuisverpleging die dit kwaliteitslabel behaalt.

 

Qualicor

Accreditatie is geen eindpunt

Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar. In november 2021 volgt er een nieuwe audit voor een eventuele verlenging van het label. De voorbije audit is dus een ijkpunt onderweg. Een stuk van de route is afgelegd, hindernissen zijn overwonnen en het traject is uitgestippeld. Samen blijven we verder gaan op het uitgestippelde pad.

Andere

Het Wit-Gele Kruis heeft enkel zorgverlenende vestigingen in Vlaanderen. Door in het menu 'Mijn provincie' te veranderen naar bv. Limburg, Antwerpen, ... krijg je meer info over het accreditatietraject van de vestigingen in die regio.

© 2022 Wit-Gele Kruis