vallen, valpreventie, langer thuis wonen   vallen, valpreventie, langer thuis wonen

Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens eenmaal per jaar

11 mei 2016
6 december 2023
Tip van de expert

Een valpartij kan nare gevolgen hebben. Wat is een valincident en wat zijn de gevolgen als je valt?

Wat is een valincident?

Vallen is een onverwachte gebeurtenis waarbij je op de grond of een lager gelegen niveau terechtkomt. Het risico om te vallen neemt toe met de leeftijd. Vaak spelen meerdere factoren tegelijk een rol. Hoe meer factoren, hoe groter het valrisico. Mogelijke risico’s zijn

  • een te lage bloeddruk
  • slecht gezichtsvermogen
  • ziektes als dementie en Parkinson
  • een verkeerd gebruik van loophulpmiddelen, losliggende tapijten of snoeren, rondslingerende schoenen ...

Gevolgen

In ongeveer 50% van de valincidenten is er een lichamelijk letsel. Meestal zijn dat verstuikingen, snijwonden of kneuzingen. Soms zijn de gevolgen ernstig, zoals breuken of andere lichamelijke letsels.

Een valpartij heeft ook psychische en sociale gevolgen. Je kan angst krijgen om nog eens te vallen, waardoor je in een vicieuze cirkel terechtkomt: je beweegt minder, je spierkracht en evenwicht verminderen en de kans op vallen neemt toe. Als je minder vaak buiten komt, raak je vlugger geïsoleerd, vereenzaamd of depressief. Zo kan valangst ook een grote impact op je sociaal leven en levenskwaliteit hebben.

Vallen is NIET normaal en duidt op een onderliggend probleem.

Ben je onlangs gevallen? Heb je evenwichtsproblemen of vaak last van duizeligheid? Heel wat risicofactoren kan je aanpakken. Aarzel dus niet en praat erover met je thuisverpleegkundige of arts.