Kankerpatiënt krijgt behandeling Kankerpatiënt krijgt behandeling

Kankerpatiënten beschermen tijdens corona-exitstrategie

30 april 2020
1 februari 2024
Actua

Angst, onzekerheid en heel wat kopzorgen. De versoepeling van de coronamaatregelen zorgt bij kwetsbare doelgroepen voor ongerustheid. Kom op tegen Kanker roept de overheid en de zorgsector op om rekening te houden met risicogroepen zoals bijvoorbeeld kankerpatiënten

 

Logo Kom op tegen Kanker

Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld en iedereen weer 'uit zijn kot' mag, neemt het risico voor mensen met een verzwakt afweersysteem, zoals bijvoorbeeld bij kankerpatiënten, toe. Voor hen is het coronavirus extra gevaarlijk.

Kom op tegen Kanker kreeg de voorbije weken honderden vragen en getuigenissen van patiënten. Die geven een duidelijk beeld van de onzekerheden waar kankerpatiënten en hun omgeving mee zitten.

Dit zijn de 10 aanbevelingen van Kom op tegen Kanker

  1. Alle behandelingen en consultaties zo snel mogelijk heropstarten
  2. Het besmettingsrisico voor patiënten in behandeling beperken door beschermingsmateriaal te voorzien
  3. De mogelijkheden voor behandelingen thuis uitbreiden en veralgemenen
  4. Bijzondere aandacht besteden aan digitale en telefonische communicatie met patiënten en hun naasten
  5. Kinesisten, ergotherapeuten, psychologen moeten hun revalidatie kunnen voortzetten, online indien mogelijk, face to face indien noodzakelijk
  6. We vragen de ziekenhuisdirecties zodra het mogelijk is toe te laten dat één mantelzorger de patiënt begeleidt in het ziekenhuis tijdens onderzoeken, behandelingen en consultaties
  7. Patiënten de mogelijkheid bieden thuis bezoek te ontvangen
  8. Ziekenvervoer veilig organiseren zonder meerkosten voor de patiënt
  9. Bij heropstart van werk en scholen moet de veiligheid gegarandeerd zin voor kwetsbare personen
  10. Zorgen dat mensen met verminderde immuniteit veilig kunnen genieten van vrijetijdsactiviteiten