Patiënte Sabine en thuisverpleegkundige Joris Patiënte Sabine en thuisverpleegkundige Joris

Thuisverpleegkundige Joris en patiënte Sabine maakten samen al heel wat mee

5 december 2018
6 december 2023
Het verhaal van...

Dankzij de goede zorgen van mantelzorger Freddy en de steun van thuisverpleegkundige Joris, houdt Sabine het hoofd boven water. “Na al die jaren zijn we precies een getrouwd koppel,” glimlacht Sabine. “Met de nodige hoogtes en laagtes in onze relatie!”

“Mijn zorgenkindje,” noemt Joris haar glimlachend. “Zodra ik de deur open, weet ik hoe laat het is: Sabine heeft een goede of een slechte dag … Ik heb maar één oogopslag nodig.”

Joris verzorgt Sabine al jaren, elke dag. “Van bij het begin was er een klik. Ik ben op mijn gemak bij Joris. Hij behandelt mij met respect, ik voel geen schaamte … Dat was vroeger wel anders.”

Peptalk

Samen hebben ze al heel wat meegemaakt. “We zijn bijna een getrouwd koppel,” lacht Sabine. “En zoals in elke relatie zijn er hoogtes en laagtes. Het gebeurt dat Joris mij door de dag moet sleuren. Emotioneel is bedlegerig zijn geen lachertje. Ik voel mij soms opgesloten. Joris geeft mij courage en pept mij op.”

Hij behandelt me met respect.

Patiënte Sabine en thuisverpleegkundige Joris

Samen

“Het is een wankel evenwicht,” vult Joris aan. “Een dat we samen moeten vinden. Samen met de huisarts, de kinesist, en vooral de mantelzorger. Ik vind het belangrijk om open kaart te spelen en van de zorg een gedeelde verantwoordelijkheid te maken.” Mantelzorger Freddy knikt instemmend: “Joris zegt mij dikwijls dat ik zijn assistent ben.” Als mantelzorger heeft hij een belangrijke taak. Ondanks zijn leeftijd bedient hij de tillift, helpt hij mee in de verzorging, en staat hij elke dag paraat.

Koningin Mathilde

“En dat we samen koningin Mathilde ontvangen hebben, dat is toch ook redelijk uniek en maakt onze band extra speciaal,” geeft Sabine nog mee. “Trouwens, de koningin is ook maar een gewone vrouw zoals wij, die graag wil dat haar haar goed zit.”

Dat eenvoud siert, kan Joris bevestigen.  “Als ik hier de deur toetrek, krijg ik altijd een ‘bedankt’. Als je weet dat zoiets uit het hart komt, heb je niet meer nodig.”