ogen, glaucoom, verzorging ogen, glaucoom, verzorging

Wat is glaucoom en hoe kan je het behandelen?

27 mei 2016
6 december 2023
Tip van de expert

Glaucoom is één van de belangrijkste oorzaken van gezichtsveldverlies. Het is een oogaandoening die voornamelijk gepaard gaat met een verhoogde druk in het oog, waardoor de oogzenuw beschadigd raakt. Maar is de aandoening erfelijk?

Het is bewezen dat er inderdaad een zeer duidelijke familiale voorbeschiktheid is bij glaucoom. Dit betekent dat het risico om glaucoom te ontwikkelen duidelijk groter is als er iemand in je familie glaucoom heeft. Een jaarlijks oogonderzoek is daarom zeker aan te raden voor alle personen met een verhoogd risico.

Hoe ontstaat glaucoom?

De oogzenuw stuurt visuele signalen door naar de hersenen. Schade aan deze zenuw veroorzaakt uitval van kleine deeltjes van het gezichtsveld (dat is het veld dat één oog kan overzien wanneer het voor zich uit kijkt), met steeds waziger en donkerder wordende vlekken als gevolg. In de beginfase van het proces bevinden deze vlekken zich vooral aan de buitenzijde van het gezichtsveld en merkt je dit nauwelijks op.

Naarmate de ziekte vordert, krijg je ‘tunnelzicht’. Dit betekent dat je enkel nog ziet waar je werkelijk naar kijkt, maar rondom is het zicht weggevallen. Uiteindelijk komt er ook aantasting van het centrale gezichtsveld (dat is het deel van het gezichtsveld dat nodig is om te lezen, tv te kijken, kleuren en details te onderscheiden). Na verloop van tijd kan dit leiden tot een snel verlies van de gezichtsscherpte en later zelfs tot volledige blindheid.

Glaucoom is meestal een probleem van beide ogen, hoewel het proces in het ene oog sneller kan evolueren dan in het andere. Glaucoom is een aantasting van het oog alleen en er is dus geen gevaar voor de rest van het lichaam. Er is ook geen rechtstreeks verband met de bloeddruk.

Glaucoom

Glaucoom is een verzamelnaam voor oogaandoeningen die gepaard gaan met (tijdelijke of permanente) verhoging van de druk in de oogbol waardoor delen van het netvlies afsterven en het gezichtsveld gedeeltelijk uitvalt.

Oogonderzoek

Glaucoom is meestal een trage, sluimerende ziekte, die in de beginfase geen enkele subjectieve hinder geeft. Indien glaucoom onbehandeld blijft, veroorzaakt het een pijnloos, progressief gezichtsverlies.

Enkel een grondig oogonderzoek door een oogarts kan glaucoom vroegtijdig opsporen. Elke patiënt boven de 40 jaar zou eigenlijk systematisch een eenvoudige, pijnloze meting van de oogdruk moeten ondergaan.

Tijdens dit oogonderzoek controleert de oogarts de binnenzijde van het oog om de toestand van de oogzenuw na te gaan. Bij risicopatiënten of bij vermoeden van glaucoom wordt een gezichtsveldonderzoek uitgevoerd om beginnende uitval in het gezichtsveld op te sporen.

Behandeling

De behandeling moet de oogdruk doen dalen, zodat de oogzenuw niet verder beschadigt. Meestal schrijft de oogarts eerst oogdruppels voor. Soms zijn meerdere soorten druppels nodig, eventueel in combinatie met tabletten.

Als de oogdruk daardoor onvoldoende daalt, kan een laserbehandeling soms de oplossing bieden. Wanneer de oogdruk toch te hoog blijft, kan een operatie nodig zijn. Na de ingreep kunnen oogdruppels nodig blijven. De schade aan de oogzenuw is helaas niet omkeerbaar. Het doel van de behandeling is dus verdere schade te voorkomen. Ga daarom regelmatig op controle bij je oogarts, want enkel een vroegtijdige detectie en een goede behandeling kunnen verdere schade aan het oog voorkomen.

Glaucoom is een oogaandoening die gepaard gaat met een verhoogde druk in het oog.