Mantelzorgverlof

Dit is een vorm van thematisch verlof dat de mogelijkheid geeft om geheel of deels je arbeidsprestaties te onderbreken met het oog op mantelzorg aan een zorgbehoevend persoon.

Voorwaarden

  • Je ben erkend als mantelzorger door het ziekenfonds   
  • Je voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarden (afhankelijk van de duur van de onderbreking)

Procedure

  • Je moet een bewijs van erkenning als mantelzorger met sociaal recht bezitten (aan te vragen bij je ziekenfonds)
  • Je moet je werkgever ten minste 7 dagen op voorhand schriftelijk verwittigen
  • Je moet een formulier indienen bij de RVA om een uitkering aan te vragen

Voordelen

Een onderbrekingsuitkering van de RVA gelijk aan dat van het thematisch verlof voor medische bijstand.

Goed om weten

  • Je kan ofwel je arbeidsprestaties volledig onderbreken gedurende één maand of je kan je arbeidsprestaties verminderen gedurende 2 maanden (enkel voor voltijdse werknemers)
  • Over je volledig loopbaan kan je tot maximum 6 maanden mantelzorgverlof opnemen bij voltijdse onderbreking of 12 maanden bij deeltijdse onderbreking.
  • Maximum 3 personen kunnen mantelzorgverlof aanvragen voor de zelfde persoon

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Meer informatie vind je via de website van de RVA.

Bronnen:

© 2022 Wit-Gele Kruis