5000 openstaande vacatures voor verpleeg-en zorgkundigen, 400 binnen Wit-Gele Kruis

05 juli 2022

5000 openstaande vacatures voor verpleeg-en zorgkundigen binnen heel de gezondheidszorg en 8% of 400 van die vacatures staan open bij het Wit-Gele Kruis. Dat de uitdagingen groot zijn, is duidelijk. De Vlaamse zorgambassadeur Candice De Windt is aangesteld om jobs in de zorgsector aantrekkelijker te maken en een oplossing te vinden voor het tekort aan zorgpersoneel. Vandaag ging zij mee op ronde bij het Wit-Gele Kruis in Vlaams-Brabant om de job als thuisverpleegkundige beter te leren kennen. De ervaring die ze opdoet, kan ze gebruiken om ‘out of the box’ en daadkrachtig haar uitdagende taak verder te zetten. 

Candice De Windt: “De wonderoplossing voor het tekort aan personeel bestaat niet. Het zal een verhaal worden van vele puzzelstukjes gaande van instroom- tot retentie- en uitstroombeleid maar ook van anders werken en organiseren. Net daarom vind ik het essentieel om met beide voeten in de praktijk te gaan staan, om te voelen, te proeven en het huidige Vlaamse Zorg- en welzijnslandschap van binnenuit te leren kennen.” 

Thuisverpleging steeds belangrijker   

Afdelingsverantwoordelijke Kristien Swinnen van afdeling Kessel-Lo startte haar patiëntenronde vandaag met een bezoek van de nieuwe Vlaamse zorgambassadeur. “We gingen onder andere langs bij een patiënt met complexe wondzorgen waarbij compressietherapie nodig was. Samen met de zorgambassadeur, een verpleegkundige van opleiding, plaatsten we een suprapubische sonde”, aldus Kristien. “Het is belangrijk dat de zorgambassadeur kan ervaren hoe complex en verpleegtechnisch thuisverpleging is geworden. De misvatting die velen hebben over de eentonigheid van thuisverpleging moet voor eens en altijd van de baan worden geveegd. Hopelijk neemt mevrouw De Windt de ervaring mee in haar taak om meer mensen naar de zorg te krijgen.” 

Want de grootste uitdaging bij het Wit-Gele Kruis blijft het aanwerven van verpleegkundigen. Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. Mensen willen langer thuisblijven, we worden ouder én de verkorte ligduur in de ziekenhuizen maakt dat de zorgen ook complexer worden. Het antwoord op de toenemende zorgvragen is samenwerking. 

Samen en buurtgericht werken   

Het Wit-Gele Kruis wil zorgcontinuïteit blijven garanderen, daarom werkt de organisatie heel nauw samen met diensten voor gezinszorg en andere partners in de thuisverpleging. Het project ‘Zorgzaam Leuven’, waar de afdeling Kessel-Lo deel van uitmaakt, is hier een uitstekend voorbeeld van. Myriam Polfliet, diensthoofd zorgstrategie en innovatie bij het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant beaamt dit: “We zetten de noden van de patiënt centraal en kijken op basis daarvan hoe we kunnen helpen. Door de krachten te bundelen met de Leuvense zorgverleners kunnen we doelgerichter patiënten helpen. We werken met buurtteams, waar zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken en gericht acties ondernemen, samen met de patiënt. Ook zetten we ons in voor een bepaalde chronische patiëntengroep en organiseren voor hen infosessies in de buurt over bijvoorbeeld de longziekte COPD.” 

______ 

Over Wit-Gele Kruis  

Wit-Gele Kruis is de grootste organisatie voor thuisverpleging in Vlaanderen. Wit-Gele Kruis – al 85 jaar een vaste waarde in de thuisverpleging – is gespecialiseerd in wondzorg, diabetes, palliatieve zorg, stoma- en incontinentiezorg, psychiatrische zorg, geriatrie, ergonomie en ethisch zorg verlenen. Als expert in thuisverpleging verlenen we zorg op maat volgens de meest recente verpleegkundige technieken. Warme zorg is de drijfveer van onze meer dan 6900 medewerkers, die in nauw contact staan met lokale huisartsen, ziekenhuizen, mantelzorgers en andere zorgpartners. 

 

Contact pers: marie.landsheere [at] vlaanderen.wgk.be (marie.landsheere [at] vlaanderen.wgk.be) - 0497 /78 25 04 

© 2023 Wit-Gele Kruis