Aanmoedigingspremie terecht ook voor de thuisverpleging

26 november 2020
Tom Palmaers

“Wij zijn maar wat blij dat de federale regering, op vraag van minister Vandenbroucke, het akkoord tussen de sociale partners wil goedkeuren om ook de collega’s van de thuisverpleging de verdiende waardering en een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto te geven.” i-mens en het Wit-Gele Kruis zien dit als het langverwachte hart onder de riem.

Na het ziekenhuispersoneel, krijgt nu ook de thuisverpleging een aanmoedigingspremie. Daar hebben de sociale partners een akkoord over bereikt. De vertegenwoordigers van de werkgevers in de thuisverpleging zijn blij dat er ruimte was voor constructief overleg om naar een oplossing te zoeken. En vooral, dat de premie er eindelijk komt en nog dit jaar wordt toegekend.

Deze erkenning betekent veel voor de medewerkers van de loontrekkende diensten thuisverpleging die dag in dag uit op de baan zijn om veilige en kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen. “De federale regering erkent met deze premie de uitzonderlijke inzet van onze zorgverleners en toont dat ze de thuisverpleging een warm hart toedragen. Onze mensen staan – evenveel als andere zorgverleners – aan de frontlinie en verdienen hiervoor terecht dezelfde waardering als de collega’s uit de ziekenhuizen.” Karin Van Mossevelde, algemeen directeur i-mens, en Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator Wit-Gele Kruis onderstrepen dat al hun medewerkers de voorbije uitzonderlijk uitdagende coronatijden steeds kwaliteitsvolle en veilige zorg zijn blijven garanderen en nog altijd klaar staan om solidair bij te springen bij collega’s en andere zorgpartners als daar nood aan is. “Wij zijn er fier op dat in deze coronacrisis wij – waar nodig en mogelijk – in andere zorgsettings noodzakelijke hulp hebben kunnen bieden met heel wat gemotiveerde thuisverpleegkundigen of zorgkundigen die zich vrijwillig hiervoor aanboden”, zegt Van Gansbeke. “Deze pandemie houdt geen rekening met waar het ‘zorgbed’ staat”, vult Van Mossevelde aan. “De juiste en voldoende handen aan het bed zijn het enige dat telt voor de patiënten. We zijn erin geslaagd een ongeziene vorm van samenwerking binnen de thuisverpleging en met andere zorgpartners mogelijk te maken mede dankzij onze medewerkers. Deze premie erkent hun werk.”

Concreet zullen alle loontrekkende medewerkers in de thuisverpleging (inclusief jobstudenten en interim personeel) nog dit jaar een eenmalige premie ontvangen van 985 euro bruto. Bijna 8.000 werknemers uit de thuisverpleging zullen de premie ontvangen. Het budget hiervoor werd gevonden in het Zorgpersoneelsfonds. Wij kunnen dit mogelijk maken dankzij zorgvuldig sociaal overleg binnen de Kamer Thuisverpleging van het Sociaal Maribel Fonds. Dit overleg heeft snel en met resultaat geleid tot een unanieme goedkeuring van een Protocolakkoord hierover door de vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers. Wij hebben dan de machtiging gevraagd en gekregen van minister Frank Vandenbroucke en de federale regering om wat concreet werd uitgewerkt in dit Protocolakkoord dan ook uitzonderlijk met de beschikbare middelen uit het Zorgpersoneelsfonds van 2020 uit te voeren. Daar was in een eerste fase reeds extra tewerkstelling mee gerealiseerd en dat zal verder ook gebeuren met de nog resterende middelen. “We danken de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en premier Alexander De Croo alvast voor hun betrokkenheid en erkentelijkheid naar onze sector”, besluiten Van Mossevelde en Van Gansbeke.

© 2022 Wit-Gele Kruis