Actie nemen bij (risico op) ondervoeding werkt

Wit-Gele Kruis Limburg startte eind 2020 met de uitrol van een zorgpad ondervoeding voor het opsporen van ondervoeding en de preventieve en curatieve aanpak. Dit zorgpad werd structureel ingebed in alle Limburgse afdelingen zodat de risicodoelgroep continu gescreend wordt op ondervoeding.

Onderschat probleem

Ondervoeding is een veel voorkomend probleem bij ouderen dat vaak onderschat en onderbehandeld wordt. Zowel uit onze vaststellingen als uit een Europese studie uit 2019 blijkt dat 5 tot 10% van alle thuiswonende 65-plussers ondervoed is. Door de toenemende vergrijzing zal deze groep in absolute aantallen alleen maar groter worden. 

Zorgpad ondervoeding

Risicopatiënten

Geïncludeerde patiënten voldoen aan één van de volgende criteria:

 • De patiënt is ouder dan 65 en heeft doorligwonden OF woont alleen en is recent ontslagen uit het ziekenhuis.
 • De verpleegkundige schat vanuit haar klinische blik in dat de patiënt mogelijk ondervoed is of risico loopt op ondervoeding.

Verloop zorgpad

Na akkoord van de geïncludeerde patiënt screent de thuisverpleegkundige hem via de MNA-SF-vragenlijst1.

Is er (risico op) ondervoeding? Dan kan de patiënt terecht bij een diëtist van het Wit-Gele Kruis Limburg voor persoonlijk voedingsadvies. Wenst hij dit niet, dan geeft de verpleegkundige hem algemene voedingstips, opgesteld door de diëtiste. De huisarts kan via mijnWGK opvolgen welke actie werd ondernomen.

De thuisverpleegkundige volgt de patiënt verder op, onder andere door een herscreening na 3 maanden of 1 jaar, afhankelijk van de huidige voedingstoestand. 

Vaststellingen

Uit de eerste vastellingen na de uitrol van het zorgpad blijkt dat: 

 • 1 op 3 van de geïncludeerde patiënten bereid is om deel te nemen aan een screening op ondervoeding. 
 • Van de gescreende patiënten 66% risico loopt op ondervoeding of ondervoed is.
  • Hiervan consulteerde 39% een diëtist van het Wit-Gele Kruis Limburg voor persoonlijk voedingsadvies.
  • 61% hiervan wenste geen persoonlijk voedingsadvies van een diëtist. Verpleegkundigen gaven alsnog algemene voedingstips rond ondervoeding.

   Afbeelding verwijderd.
 • Zowel patiënten met, als patiënten zonder een persoonlijk voedingsconsult na een herscreening een betere gemiddelde MNA-SF score hadden.
  • Bij patiënten met een persoonlijk voedingsconsult van een diëtist steeg de gemiddelde score met maar liefst 41%
  • Bij patiënten zonder een persoonlijk voedingsconsult, maar met algemene voedingstips, steeg de score met 10%
 • Veelvoorkomende terugkerende redenen om niet deel te nemen aan de screening of een persoonlijk voedingsconsult van een diëtist zijn: 
  • De patiënt ziet er het belang niet van in.
  • De patiënt wordt niet langer verzorgd door het Wit-Gele Kruis Limburg. 

Krachten bundelen

Patiënten blijven sensibiliseren over het belang van een goede voedingstoestand op latere leeftijd is cruciaal. Hierin willen onze diëtisten samen met onze wijkteams, onze dienst gezinszorg en jou als huisarts blijven investeren in een interdisciplinaire samenwerking die zorgt voor een kwalitatieve totaalzorg voor onze gezamenlijke patiënt. 

Heb jij bij een patiënt een vermoeden van ondervoeding of voldoet hij/zij aan de inclusiecriteria van het zorgpad? 

Is de patiënt in zorg bij het Wit-Gele Kruis?

 • Signaleer je vermoeden aan de wijkverpleegkundige of de afdeling voor inclusie in het zorgpad.
 • Stem de verdere aanpak samen af.

Is de patiënt (nog) niet in zorg bij het Wit-Gele Kruis?

 • Denk aan een doorverwijzing naar de diëtist voor persoonlijk voedingsadvies.
 • Staat de patiënt hier niet voor open? Algemene voedingstips helpen ook al om de voedingstoestand te verbeteren. 

Meer info & contact

Indien je nog vragen hebt over het zorgpad ondervoeding in jouw regio, staan onze diëtisten steeds voor je klaar. 

voedingsadvies@limburg.wgk.be

Tel. 089-36 00 82

 

1De MNA-SF is een screeningsinstrument voor het identificeren van ondervoeding of risico op ondervoeding bij patiënten boven de 65 jaar. Aan de hand van vragen wordt een score op 14 toegekend. 

 • 12-14 punten: normale voedingstoestand
 • 8-11 punten: risico op ondervoeding
 • 0-7 punten: ondervoed
Terug naar overzicht