COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Artikel Huisarts Nu: De thuisverpleging gaat voor een digitaal platform

21 december 2017
Thuisverpleegkundige met tablet

Met het beveiligd platform ‘mijnWGK’ viel het Wit-Gele Kruis begin juni in de prijzen. Uniek aan dit platform is dat met een relatief kleine inspanning een grote stap wordt gezet in de samenwerking rond patiënten. Zo is deze link rechtstreeks ingebouwd in de meeste softwarepakketten voor huisartsen en hebben ook de ziekenhuizen directe inzage.

In de sector van de thuisverpleging is de evolutie ingezet van een thuisverpleegkundige die ‘kundig verpleegt aan huis’ naar een eerstelijnsverpleegkundige die ‘kundig en binnen een interprofessioneel team de verpleegkundige rol opneemt voor de (chronisch) zieke persoon en zijn omgeving’. Een van de cruciale factoren in het welslagen van deze evolutie is de integrale inzet op een transparante, efficiënte en gecoördineerde digitale uitwisseling van gegevens binnen de eerste lijn en met actoren in de tweede lijn. Het Wit-Gele Kruis maakt onder andere gebruik van een digitaal verpleegkundig dossier, tablets en de online applicatie mijnWGK om patiëntengegevens te kunnen delen met andere zorgactoren. Acht jaar geleden besliste de organisatie om over te schakelen naar het algemeen gebruik van tabletcomputers. Op deze tablets houden de medewerkers het patiëntendossier en de planning digitaal bij. Via een 3G- en 4G-verbinding synchroniseren de tablets tijdens de werkronde met de centrale server. Deze digitale registratie zorgt onder meer voor een betere standaardisatie en toegankelijkheid van procedures en zorgprocessen. Iedereen werkt samen in één verpleegdossier.

Extranet Voor Artsen: het EVA-project

Alle verpleegkundigen die zorg verlenen aan één patiënt, hebben toegang tot het gemeenschappelijke patiëntendossier (interne therapeutische relatie), terwijl de medewerkers die instaan voor de werkplanning en -coördinatie toegang krijgen tot de niet-medische gegevens in een dossier. De externe gegevensdeling met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners blijft wel een moeizaam proces. Dit had tot gevolg dat verpleegkundigen (en patiënten) ook nog een papieren patiëntendossier bijhielden om te kunnen meenemen naar de huisarts of het ziekenhuis.

Om de externe gegevensdeling te verbeteren startte het Wit-Gele Kruis Limburg in 2015 met een pilootproject. Via een beveiligde website konden huisartsen inloggen op het systeem van het Wit-Gele Kruis en op die manier de dossiers van patiënten inkijken. Het EVA-project (Extranet Voor Artsen) was een succes. Maar het had anderzijds ook een aantal drempels: artsen moesten naar een aparte website surfen om zich te registreren en in te loggen, een eID-software installeren, enzovoort.

Nieuw project: mijnWGK

Door de ervaringen met het EVA-project besloten de vijf Vlaamse Wit-Gele Kruisorganisaties een nieuw project te lanceren, mijnWGK, om patiëntengegevens toegankelijk te maken voor andere zorgverleners, de patiënten en hun vertrouwenspersonen. Alle verpleegkundigen zijn intussen opgeleid om met het platform te werken. Het platform kende een vliegende start en de eerste gebruikers reageerden enthousiast. Intussen gebruiken bijna 5000 artsen en 200 patiënten het platform. Er wordt verwacht dat het aantal gebruikers zal stijgen van zodra alle Vlaamse ziekenhuizen rechtstreeks toegang hebben tot het systeem. Dankzij het gebruik van de basisdiensten van eHealth is het mogelijk om een ‘single sign on’ te realiseren. Dit betekent dat een arts niet opnieuw dient in te loggen op mijnWGK indien hij die dag via een ander eHealth-systeem is ingelogd, bijvoorbeeld MyCareNet, Recip-e of Vitalink. Indien de huisarts een patiëntendossier in zijn eigen software opent, verschijnt er een melding dat de patiënt gekend is bij het Wit-Gele Kruis. Het volstaat om te klikken op die melding om het dossier van de patiënt te openen.

De toekomst: één platform

Elke dag worden ongeveer 75 patiënten van het Wit-Gele Kruis gehospitaliseerd. Het gebeurt al te vaak dat patiënten in het ziekenhuis belanden zonder dat er enige informatie ter beschikking is over de verpleegkundige zorg thuis. De integratie met de ziekenhuizen zal daarin verandering brengen: op het moment van opname heeft de ziekenhuisarts of verpleegkundige meteen toegang tot het verpleegkundig thuisdossier van de patiënt.

mijnWGK werd hiervoor gekoppeld met het CoZo-hubplatform van de ziekenhuizen. De informatie rond wondzorg, diabetes, allergieën, infecties en andere topics wordt hierin toegevoegd en er zijn specifieke integraties voorzien in het kader van de pilootprojecten chronische zorg en thuishospitalisatie. Het platform neemt hier de functie van coördinatie en planning op voor het hele zorgteam rond een patiënt. Het heeft weinig zin dat er verschillende soortgelijke platformen naast elkaar zouden ontstaan. Het platform moet begin 2018 ook aan andere thuisverpleegkundigen toelaten om gegevens te delen, waarbij er niet langer zal worden gesproken van mijnWGK, maar van mijnThuisverpleging.

Besluit

Met het mijnWGK-project levert het Wit-Gele Kruis een belangrijke bijdrage aan een kwaliteitsvolle geïntegreerde zorg- en hulpverlening rond de patiënt en zijn omgeving. Sinds de lancering wordt het platform intensief gebruikt door artsen, waardoor de patiënten beter opgevolgd kunnen worden door de huisarts en men in het ziekenhuis over actuele info beschikt over de patiënt thuis. Het platform is een succes doordat alle complexiteit bij één partij wordt gehouden. Er is geen ingewikkelde integratie of aanpassing nodig aan de zijde van de huisartsen of ziekenhuizen.

 

Lees het volledige artikel

Dit artikel is verschenen in het magazine Huisarts Nu (2017;46(6)) van Domus Medica.

© 2019 Wit-Gele Kruis