COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Consortium Thuisverpleging Limburg: samen het virus te lijf!

27 oktober 2020
Samen het virus te lijf

Overheid stimuleert samenwerking

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken de overkoepelende organisaties van thuisverpleegkundigen in Limburg samen, in de eerste fase in het kader van cohortzorg, op dit ogenblik ook in de triagecentra.

Partners

Zowel de zelfstandig verpleegkundigen (VP Plus, Thuisverpleging De Voorzorg, Altrio, CTParamedics en Mederi) als de diensten voor thuisverpleging (i-mens en Wit-Gele Kruis) hebben wekelijks een overleg.

Overeenkomst tussen Consortium en triagecentrum

Het Consortium maakt afspraken omtrent de hulp bij staalafname in de triagecentra en is permanent op zoek naar thuisverpleegkundigen die hulp kunnen bieden in het triagecentrum. Om alles in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat het engagement duurzaam is, wordt een overeenkomst opgemaakt.

Cohortzorg

De heropstart van cohortzorg is ook weer nodig, zoals tijdens de eerste COVID-19-piek. De komende dagen worden er in dit kader binnen het Consortium afspraken gemaakt. 

Campagne handhygiëne

In november lanceert het Consortium een gezamenlijke campagne handhygiëne bij de eigen medewerkers maar ook bij patiënten, cliënten en het brede publiek. Meer info over deze campagne lees je hier.

Nood aan verpleegkundige ondersteuning?

Als huisarts kan je contact opnemen via 0800-11 834. Dit nummer wordt 24/7 beantwoord.
Jouw vraag wordt doorgestuurd naar de verpleegkundig coördinator van de betreffende eerstelijnszone, die vervolgens met jou contact neemt.

© 2019 Wit-Gele Kruis