Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

De oproepen van Minister M. De Block brengen het zorglandschap in beroering

04 januari 2018

De eerste oproep van minister Maggie De Block (open VLD) roept ziekenhuizen en zorgverleners uit de 1ste lijn op om samen te werken rond specifieke patiëntengroepen. Het doel is om behandelingen die geen strikte ziekenhuisopname vereisen verder te zetten in de thuissituatie. In de samenwerking met UZ Leuven werden 2 projecten ingediend, die allebei weerhouden werden. De tweede oproep die gelanceerd werd betreft geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

Eerste oproep: thuishospitalisatie

Intraveneuze antibioticatherapie

Patiënten die een intraveneuze antibioticakuur nodig hebben kunnen ook thuis behandeld worden. In eerste instantie werd gekozen om te starten met patiënten uit septische orthopedie. Voor de patiënten is er het voordeel dat ze een aantal weken ziekenhuisopname uitsparen en thuis kunnen herstellen. Het sociale leven gaat verder, de belasting voor de familie (ziekenhuisbezoeken) neemt af en de maatschappelijke kost voor een ziekenhuisopname verlaagt. De doelgroep wordt ook uitgebreid naar andere antibioticatherapie bij veelal oudere personen.
Alle verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis zijn opgeleid om deze zorgen toe te dienen.

Thuisbehandeling van oncologische patiënten

Patiënten met borstkanker die behandeld worden met Herceptin® kunnen binnen specifieke afspraken eveneens thuis behandeld worden. In de samenwerking werden strikte afspraken gemaakt, ook in verband met gegevensdeling en –overdracht en opvolging. Voor deze zorg werden onze verpleegkundigen opgeleid.

De zorg in het kader van thuishospitalisaties gebeuren steeds in nauw overleg met de specialist van het ziekenhuis, de huisarts en de patiënt.

Tweede oproep: geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Over heel België starten binnenkort 14 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De bedoeling is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners en –instellingen zullen beter samenwerking rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. De projecten zullen vier jaar lopen. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is actief betrokken in het project ZorgZaam voor de regio Leuven en in Tienen met het project Kansarmoede en chronische ziekte, een samenspel.

De projecten kaderen in de hertekening van de ziekenhuisfinanciering waar minister van Volksgezondheid Maggie De Block mee bezig is. Uitgangspunt daarbij is de levenskwaliteit van patiënten verhogen, de gezondheid van de bevolking verbeteren en de middelen die naar zorg stromen beter gebruiken, door meer en beter samen te werken.

© 2019 Wit-Gele Kruis