COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

De PICC-katheter: strikte opvolging aan huis

27 oktober 2021
PICC-katheter

De keuze voor een PICC-katheter is voor vele patiënten een voordelige oplossing: geen ziekenhuisverblijf, meer bewegingsvrijheid en comfort. Maar de PICC-katheter vereist een strikte opvolging en verzorging. Hiervoor kan je rekenen op het Wit-Gele Kruis. 

PICC-katheter

Een PICC-katheter is een centrale katheter die via een perifere ader wordt ingebracht tot in de vena cava superior. Deze katheter wordt gebruikt om intraveneuze medicatie, chemotherapie, vocht of voeding gedurende een langere periode toe te dienen. Ook bloedafname is mogelijk. De PICC-katheter wordt in het ziekenhuis, eventueel in het daghospitaal, door de arts geplaatst. Het kan vijf dagen tot verschillende maanden ter plaatse blijven, in sommige gevallen zelfs tot één jaar. Dit maakt dat deze katheter uitermate geschikt is voor de thuiszorg. De PICC-katheter bestaat uit een flexibele, dunne lijn. Het is niet gehecht of getunneld en moet dus door een fixatieplaatje (de Statlock®) bevestigd worden.

De Statlock® werd ontwikkeld voor het bevestigen van katheters met een lange(re) verblijfsduur. Door de stevige fixatie wordt de beweeglijkheid van de katheter beperkt. Het fixatieplaatje voorkomt eveneens het afknikken van de katheter. De Statlock® is aangepast aan de katheter en wordt gecombineerd met een steriel, transparant verband. Alle connecties blijven zichtbaar voor observatie. Dit fixatiesysteem maakt hechting en irriterende kleefpleister overbodig.

Toenemend gebruik PICC-katheter

Het gebruik van PICC-katheters is opvallend toegenomen. De reden hiervoor is voor de hand liggend: corona. Om ziekenhuisbedden vrij te houden en de kans op besmetting te verkleinen, vonden er minder ingrepen onder volledige narcose plaats. In tegenstelling tot diverse andere katheters, kan de PICC-katheter onder plaatselijke verdoving geplaatst worden. Bovendien moeten patiënten met een PICC-katheter niet in het ziekenhuis blijven. Ze kunnen ook thuis verzorgd worden. 

De voordelen van een PICC-katheter

  • lagere bezetting ziekenhuisbedden
  • geen onnodige verplaatsingen naar het ziekenhuis
  • meer bewegingsvrijheid
  • meer comfort
  • tijdens de stervensfase kan een PICC-katheter aangesloten worden op een spuitaandrijver

Strikte opvolging en verzorging

Onze verpleegkundigen beschikken over de juiste kennis om een PICC-katheter goed te verzorgen en op te volgen. Daarnaast staat een referentieverpleegkundige altijd voor hen klaar ter ondersteuning. Mochten er alsnog vragen, opmerkingen of problemen zijn, zal de verpleegkundige altijd met de huisarts in overleg treden.
Dagelijks bezoek
De verpleegkundige gaat dagelijks langs bij de patiënt om de katheter te inspecteren, visueel en door middel van palpatie van de insteekplaats. De verpleegkundige vervangt het verband eenmaal per week, tenzij het vuil, vochtig of los is. Om de zorg technisch en steriel uit te voeren koopt de patiënt hiervoor een klaargemaakt setje met alle toebehoren, alsook de Statlock, ter waarde van €8.
Hoe aanvragen?
Als arts kan je op elk moment, 24/7, een aanvraag richten aan de Wit-Gele Kruisafdeling in je buurt. Aan de hand van een aantal vragen wordt jouw patiënt opgenomen in de planning en toegewezen aan een verpleegkundige.
Meer info?
Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de afdeling in jouw buurt of bij Carine Ogiers, Regioverantwoordelijke Zorg & Domeincoördinator - Onco, Pijn & Palliatieve Zorg, via carine.ogiers [at] limburg.wgk.be of 0498-58 34 27.
 

© 2021 Wit-Gele Kruis