Digitaal multidisciplinair overleg (MDO) vergoedbaar

22 februari 2021
MDO digitaal

MDO voor elk type patiënt

Het MDO kan plaatsvinden voor eender welk type van persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. Uitgangspunt is het afstemmen van de zorg en ondersteuning voor deze persoon in zijn thuissituatie, zowel voor de patiënt als zijn omgeving.

Digitaal in coronatijden

Ervaringen in 2020

In 2020 werden bij benadering 200 multidisciplinaire overlegmomenten georganiseerd. Een groot aantal hiervan ging digitaal door. Maar ook fysiek, in een veilige omgeving met de afspraken ikv social distancing, wanneer de patiënt of zijn mantelzorger aangaf er bij te willen zijn. Voor patiënten is het niet altijd mogelijk om digitaal deel te nemen. 

Vergoeding (digitale) aanwezigheid huisarts

Tussen 1 mei 2020 en 30 april 2021 biedt de overheid de mogelijkheid om het multidisciplinair overleg (MDO) digitaal te laten plaatsvinden en dit ook voor jou als huisarts vergoedbaar te maken (maximaal 1 overleg per patiënt per jaar). De huisarts wordt daarbij altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Door corona is dit echter niet evident en kan de huisarts bij het overleg betrokken worden via een telefoon op speaker of een videogesprek. Hij stemt dit op voorhand af met de overlegorganisator. 

Meer info?

Alle info over het organiseren van een MDO vind je op deze pagina van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Op die webpagina vind je rechtsboven ook een lijst terug van de overlegorganisatoren.

© 2023 Wit-Gele Kruis