Digitale overlegtool met huisarts

26 juni 2020
Digitale overlegtool

In samenwerking met de huisartsenpraktijk Medi-Mine en Dr. Jacques Germeaux werd een digitale overlegtool ontwikkeld waarbij verpleegkundigen patientenbesprekingen digitaal kunnen samenvatten en analyseren met de huisarts in plaats van fysiek langs te gaan om de dossiers te bespreken.

Concreet kan de verpleegkundige een korte samenvatting, analyse, klinisch oordeel via de Ehealthbox in het dossier van de patiënten plaatsen dat zo ook bij de huisarts terecht komt. Op deze manier kan een mogelijk huisbezoek beter voorbereid worden met eventueel een snellere en accuratere diagnose. 

Verpleegkundigen kunnen door de feedback van de arts medische gegevens volledig invullen en beter inspelen op de verpleegproblemen. Samen met de patiënt kunnen verpleegdoelen beter bepaald worden en de nodige interventies hierop aangepast.

De huisartsen hebben ook enkele criteria bepaald waardoor de verpleegkundige kan beslissen op welke manier er contact dient opgenomen te worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wat niet dringend is, semi-dringend en dringend.

Meer info?

Heb je interesse of wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Nele Van Meer via 089-36 00 74 of nele.vanmeer [at] limburg.wgk.be.

© 2022 Wit-Gele Kruis