wagenpark wit-gele kruis wagenpark wit-gele kruis

Elektrificatie wagenpark financieel en praktisch onhaalbaar: Wit-Gele Kruis vraagt uitstel of vrijstelling aan regering

Vlaanderen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg

De nieuwe wetgeving die vanaf 1 juli 2023 in werking treedt voor de elektrificatie van je wagenpark is een streep door de rekening van het Wit-Gele Kruis Limburg met meer dan 1.600 wagens in omloop. “Deze wagens zijn een werkmiddel voor onze verpleegkundigen die voortdurend op de baan zijn voor onze patiënten”, zegt algemeen directeur Nadja Vananroye. “Op korte termijn kunnen we onmogelijk naar een volledig elektrisch wagenpark gaan. Dat is financieel en praktisch onhaalbaar.” Daarom vraagt het Wit-Gele Kruis een uitstel of vrijstelling aan de regering.

De komende jaren zullen werkgevers een veel hogere bijdrage moeten betalen voor werknemers die nog een salariswagen hebben met een verbrandingsmotor. Vooral de bijdrage aan CO2-uitstoot stijgt aanzienlijk op korte termijn. “In 2022 betaalden we 428.167,75 euro aan CO2-uitstoot en volgens onze prognose zal dat in 2027 bijna 2,4 miljoen euro zijn”, zegt adjunct-algemeen directeur Peter Borgs. “En dan hebben we het nog niet over de kost om ons wagenpark volledig te elektrificeren. Elektrische wagens zijn nu eenmaal een pak duurder, zeker in ons segment van kleinere wagens en tevens ook beperkt in modellen. Omdat heel wat van onze verpleeg- en zorgkundigen hun wagen ook privé gebruiken, zou dit zowel voor de werkgever als werknemer een aanzienlijke stijging zijn in gemaakte kosten.”

Te weinig laadcapaciteit

Wit-Gele Kruis heeft al geruime tijd de weg van duurzaamheid ingeslagen met de ambitie om zijn mobiliteitsvoetafdruk te verkleinen, de switch naar alternatieven te maken, het wagenpark te vergroenen en te elektrificeren. Hiervoor ging het aan de slag met een mobiliteitsadviesbureau. Maar organisatorisch is dit niet mogelijk van de ene op de andere dag. 

“Nu kunnen onze medewerkers tanken aan tankstations die bij wijze van spreken op iedere straathoek te bereiken zijn. Het opladen van elektrische voertuigen is een heel ander verhaal. In Limburg alleen al zitten we met ongeveer 1.600 verpleeg- en zorgkundigen die in principe dan moeten overschakelen naar thuisladen. Ze komen niet langs een kantoor en hebben ook geen tijd om onderweg te laden. Daarnaast zijn ze ook oproepbaar en moeten ze vanuit hun privésituatie snel ingezet worden. Daarom is privé rijden een must in onze organisatie.”

“Verder zijn er bij gebruik van laadpassen bij thuisladen nog een aantal aandachtspunten die goed beheer vanuit de werkgever in de weg staan (geen koppeling met nummerplaat, geen controle mogelijkheid op laadbeurten andere wagens, etc.). Dit vergt extra opvolging vanuit de werkgever. Ten slotte blijkt uit een bevraging bij onze werknemers dat er bij heel wat verpleeg- en zorgkundigen geen laadpunt kan worden geïnstalleerd omdat ze in een appartement of woning zonder garage of oprit wonen. Zij zouden dus afhankelijk blijven van publieke laadinfrastructuur en die is momenteel ruim onvoldoende beschikbaar.”

Geen fiscaal voordeel

“In tegenstelling tot de vennootschappen is er wettelijk geen enkele maatregel voorzien waardoor het Wit‐Gele Kruis het verschil in kosten tussen conventionele en elektrische voertuigen in de volgende jaren kan compenseren. Studies wijzen uit dat het verschil in TCO voor vzw’s en voor vennootschappen voor hetzelfde voertuig kan oplopen tot bijna 50%.”

Uitstel

Concreet vragen we dan ook aan de regering om uitstel of vrijstelling voor vzw’s van de wijziging in de CO2‐bijdrage die is voorzien vanaf 1 juli. Vermits deze wijziging was/is bedoeld om de transitie bij profit ondernemingen te stimuleren en deze voor hen ook wordt ondersteund door andere maatregelen zoals de fiscale aftrek in de vennootschapsbelasting en steunmaatregelen voor laadinfrastructuur, lijkt het ons billijk om voor vzw’s uit de zorgsector, omwille van hun belangrijke maatschappelijke bijdrage, te voorzien in een vrijstelling of minstens een uitstel tot er prijspariteit is bereikt tussen elektrische voertuigen en brandstofwagens. Daarnaast vragen we ook financiële ondersteuning om de transitie richting elektrische wagens in te zetten.

Info

Peter Borgs

Adjunct algemeen directeur Wit-Gele Kruis Limburg

0496- 99 46 90 - peter.borgs@limburg.wgk.be  

Nadja Vananroye

Algemeen directeur Wit-Gele Kruis Limburg

0497- 47 22 37 - nadja.vananroye@limburg.wgk.be 

Ralph Gregoor

Stafmedewerker communicatie

089-36 00 78 | 0476- 57 69 67 ralph.gregoor@limburg.wgk.be

Terug naar overzicht