COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Geïnformeerde toestemming

05 december 2016

Door je toestemming te geven, ga je ermee akkoord dat de zorgverleners die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen via elektronische netwerken.

Zo kunnen deze zorgverleners:

 • je beter en sneller en beter behandelen omdat ze je medische voorgeschiedenis kennen;
 • voorkomen dat je onnodige onderzoeken ondergaat.

Hoe?

Toestemming geven, kan op diverse manieren. 

 • Registreer zelf je toestemming via de eHealthConsent of via de Patient HealthViewer
  Het aanmelden gebeurt met je elektronische identiteitskaart en de bijhorende PIN-code.  
  Meer info vind je in de handleidingen met schermvoorbeelden: 
 • Vraag aan je verpleegkundige, je huisarts, je ziekenfondsje apotheker... om je toestemming te registreren aan de hand van je rijksregisternummer of met je elektronische identiteitskaart. 

Voor wie geldt de toestemming?

Enkel zorgverleners die je behandelen (en dus een zorg- of therapeutische relatie met je hebben) krijgen toegang tot je gegevens. Het zijn onder meer:

 • je thuisverpleegkundige;
 • je huisarts die je globaal medisch dossier beheert;
 • artsen die je behandelen tijdens een hospitalisatie;
 • specialisten die je raadpleegt;
 • apothekers die je geneesmiddelen afleveren.

Zij kunnen evenwel enkel de informatie bekijken die voor hen nodig is om jou de gepaste zorg te geven.

De toegangsrechten voor zorgverleners kun je zelf beheren.

Voor welke elektronische netwerken geldt de toestemming?

Je toestemming geldt op dit ogenblik voor:

 • Vitalink, dat je vaccinatiestatus, medicatieschema, gegevens over bevolkingsonderzoeken naar kanker en een samenvattend medisch dossier bevat;
 • het gedeeld farmaceutisch dossier, waarin apothekers onderling gegevens uitwisselen zodat ze een overzicht hebben van de geneesmiddelen die je inneemt; 
 • het ziekenhuisdossier, opgemaakt tijdens een hospitalisatie.

© 2019 Wit-Gele Kruis