Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Gespecialiseerde wondverzorging via negatieve druktherapie is nu ook bij je thuis mogelijk

07 augustus 2019
verpleegkundige Charlotte Lucidarme en patiënt Godfried Coene

Tot voor kort kon je voor een dergelijke therapie enkel terecht in het ziekenhuis. Thuis-verpleegkundigen zijn echter hoe langer hoe meer technisch gespecialiseerd, ook in wondzorg.Dankzij 20 RIZIV-pilootprojecten in België is negatieve druktherapie nu ook mogelijk bij je thuis. Godfried is één van de eerste patiënten die thuis negatieve druktherapie krijgt binnen dit project: “Vroeger moest ik twee keer per week naar het ziekenhuis voor de verbandwissel en moest ik ook telkens vervoer regelen van en naar het ziekenhuis. Nu kan ik de pomp mee naar huis nemen en doen de thuisverpleegkundigen de verbandwissel. Het is veel gemakkelijker dat dit nu allemaal gewoon thuis kan.”

Negatieve druktherapie (‘NDT’) is een vacuümtherapie om wonden van acute of chronische aard te verzorgen en sneller te laten helen. Deze therapie werd in het verleden meestal in een ziekenhuis opgestart en verder uitgevoerd, maar de vraag en mogelijkheden om deze therapie ook thuis toe te passen namen toe. Voor een patiënt is het belangrijkste voordeel dat je dan niet langer in het ziekenhuis moet blijven voor deze wondverzorging en voor de maatschappij betekenen minder ligdagen in het ziekenhuis een minder hoge zorgkost. Een win-win situatie voor verschillende partijen dus.

Het RIZIV lanceerde in 2018 een oproep om proefprojecten op te starten rond NDT in de thuisomgeving. De diensten voor thuisverpleging en de zelfstandig verpleegkundigen hebben in West-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen. Het consortium Negatieve Druktherapie in West-Vlaanderen bestaat uit: Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Bond Moyson, CT Paramedics, Paramedica, Heilig Hart, Mederi, Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis thuisverpleging, Solidariteit voor het Gezin, Vieta en de Zorgschakel.

Het consortium heeft samen 2 aanvragen tot deelname ingediend. Deze aanvragen werden beide goedgekeurd. Alle proefprojecten zullen worden begeleid door een wetenschappelijke equipe. De bedoeling is om samen met het RIZIV te onderzoeken hoe NDT in de thuiszorg verloopt, wat de financiële impact is van de toepassing van NDT thuis en, tot slot, hoe patiënten, hun omgeving en thuisverpleegkundigen deze technische wondverzorging thuis ervaren.

Sinds begin juni worden de eerste patiënten opgevolgd via deze pilootprojecten. De eerste patiënt werd door het team Middenkust (Mederi) verzorgd. Andere patiënten werden door verpleegkundigen van de Zorgschakel (Mireille Willaert), Bond Moyson, Wit-Gele Kruis en Solidariteit van het Gezin verzorgd. Ook de andere partners in het consortium zullen nog patiënten verzorgen.

consortium negatieve druktherapie West-Vlaanderen
Consortium negatieve druktherapie West-Vlaanderen

Charlotte Lucidarme volgt de negatieve druktherapie bij Godfried mee op: “Voor de patiënt is het makkelijk dat deze zorgen thuis kunnen verlopen en wij vinden het ook leuk dat we meer verpleegtechnische zorgen kunnen uitvoeren. We hebben ook een goed contact met de wondzorgverpleegkundige van het ziekenhuis en de huisarts. Bij elke verbandwissel sturen we hen een verslag en foto’s zodat zij alles mee kunnen opvolgen.”

Deze projecten zijn niet alleen proefprojecten rond negatieve druktherapie in de thuisomgeving, maar ook een goede oefening in samenwerken met verschillende thuisverplegingsdiensten en diverse zorgpartners (ziekenhuizen, huisartsen, firma’s die de systemen voor negatieve druk aanbieden…). Individuele samenwerking met zorgpartners verloopt al heel lang vlot, het nieuwe is dat verschillende thuisverplegingsdiensten nu de handen in elkaar slaan en samenwerken als groep met diverse zorgpartners. Volgens Ann Vermeire, verpleegkundig directeur bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen verloopt deze samenwerking momenteel zeer vlot. “We zijn ontzettend tevreden dat de thuisverpleging het signaal geeft dat we kunnen samenwerken om zo’n mooie projecten te kunnen dragen. Dit is niet alleen interessant voor onze zorgpartners, maar vooral voor de patiënt die op die manier kan blijven kiezen voor zijn vertrouwde gezichten om negatieve druktherapie te krijgen.”

Praktisch

Meer info via de websites van de partners.

       

Meer info over de proefprojecten: 

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/negatievedruktherapie-oproep-projecten.aspx

© 2019 Wit-Gele Kruis