COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Gezinszorg: flexibele uren, zorgcontinuïteit en samenwerking met thuisverpleging

30 januari 2018
gezinszorg

Wie ziek is, minder mobiel of met een beperking kampt, kan vaak rekenen op familie (mantelzorgers) om voor hem of haar te zorgen. Is die hulp onvoldoende of weegt de zorg voor het familielid zwaar door, dan kan gezinszorg een nuttige aanvulling zijn. Een verzorgende neemt met liefde en inzet de zorgtaken even over of zorgt voor een zinvolle dagbesteding.

Flexibele uren, continuïteit in zorg en samenwerking met de verpleegkundige

Binnen de regelgeving van de Vlaamse overheid bieden diverse diensten voor gezinszorg hun diensten aan. De dienst gezinszorg ‘Beter Thuis’ onderscheidt zich door in te zetten op flexibiliteit, continuïteit en samenwerking. Afhankelijk van de zorgnood van jouw patiënt, kan dat een belangrijke meerwaarde zijn.

Flexibiliteit

 • zowel tijdens dag- als avonduren, weekenden en feestdagen
 • minimum twee uren zorg, maximum vijf uren zorg per dag
 • uren te kiezen door patiënt

Continuïteit in zorg

 • vaste, kleine teams van verzorgenden zodat collega’s die wegens verlof of ziekte afwezig zijn, vlot kunnen vervangen worden
 • beschikbaar in de hele provincie Limburg
 • wijkteams van verzorgenden komen geregeld samen om zorgafspraken, evolutie van de zorg … af te stemmen

Samenwerking met verpleegkundige en verpleegafdeling

 • interne contacten met verpleegkundigen en verpleegafdelingen om zorgvragen en -noden duidelijk af te stemmen.
 • ondersteuning van verpleegkundige in zwaar zorgbehoevende situaties
 • samenwerking met referentie-verpleegkundige in specifieke situaties om kwaliteit van zorg te optimaliseren

Welke dienstverlening?

 • Hulp bij verzorging: handverzorging, begeleiding bij toiletbezoek, baden, haren wassen, ondersteuning en begeleiding bij verplaatsingen ...
 • Psychosociale ondersteuning: samen boodschappen doen, helpen bij administratie, een zinvolle dagbesteding (krant lezen, gezelschapsspellen, handwerken,...)
 • Huishoudelijk werk: koken, zorgen voor veiligheid en orde in huis, wassen, strijken,...

Patiëntenvervoer

Onze verzorgenden mogen de patiënt met hun dienstwagen vervoeren, bijv. om boodschappen te doen, voor een doktersbezoek, een consultatie of onderzoek in het ziekenhuis, een uitstapje of een verplaatsing in het kader van de begeleiding ...

Meer info?

Meer info vind je op onze website of neem contact op met de dienst gezinszorg:

Annick Bierset
Coördinator gezinszorg ‘Beter Thuis’
089-30 08 92
gezinszorg [at] limburg.wgk.be

 

Alle Diensten voor gezinszorg vallen onder de regelgeving van de Vlaamse Overheid. De zorgtaken, de uur-bijdrage-berekening, de eventuele kortingen,...verlopen bij alle erkende diensten gelijk.

Bekijk ook

Gezinszorg

Gezinszorg

Een verzorgende van een dienst gezinszorg helpt je met je persoonlijke verzorging.

 

© 2019 Wit-Gele Kruis