Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Inlezen e-ID voor transparantere zorg

23 november 2016
Inlezen e-ID door verpleegkundige

Het inlezen van de e-ID zal in de toekomst door de overheid verplicht worden. Dit kadert in een reeks maatregelen om fraude te bestrijden en meer transparantie in de zorg te realiseren. Het inlezen is een vorm van controle dat de verpleegkundige effectief ter plaatse geweest is voor het verlenen van de zorg.

Enkele feiten

  • Het Wit-Gele Kruis is gestart met het inlezen van de e-ID in 2008
  • Bij ruim 85% van de huisbezoeken lezen de WGK-verpleegkundigen de e-ID in
  • Situaties waarin dit niet gebeurt: bijv. kinderen in een instelling (e-ID niet altijd ter beschikking), vluchtelingen …
  • Een andere maatregel ter verbetering van de transparantie is de maandelijkse verzending van een overzicht van de verleende zorgen aan de patiënt

© 2019 Wit-Gele Kruis