COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Inzetten op patiëntenparticipatie

27 oktober 2020

Als organisatie is het belangrijk om de stem van de patiënt, inclusief mantelzorger en omgeving, te horen én er ook mee aan de slag te gaan. Daarom zet het Wit-Gele Kruis in op patiëntenparticipatie met als doel de kwaliteit van de zorg te verhogen. 

Waarom is patiëntenparticipatie belangrijk?

Patiënten zijn onze belangrijkste klanten en de “klant is koning”, uiteraard met voldoende evenwicht tussen professionaliteit van de verpleegkundige en inspraak van de patiënt. 

Patiëntenparticipatie 

In de dagelijkse zorg in de wijk

Momenteel zijn er al heel wat overlegmomenten en contacten tussen de verpleegkundige en de patiënt en zijn/haar omgeving. Het feit dat de verpleegkundige  aan huis mag komen, getuigt al van samenwerking en inspraak.

Tijdens de zorg overlegt de verpleegkundige met de patiënt en zijn mantelzorger om te komen tot haalbare zorgafspraken. De combinatie van ervaringskennis met professionele kennis geeft kwalitatieve zorg.

Op organisatieniveau

Ook op niveau van de organisatie willen we in de toekomst de patiënt meer betrekken. Op termijn willen we graag een patiëntenadviesraad oprichten. Vanuit deze visie kan de zorg evolueren naar dialooggestuurde zorg en zal de individuele zorg sterker worden. 

Daarnaast investeren we ook  in een ombudsdienst, duidelijk lees- en begrijpbare folders, een gemakkelijk te raadplegen website, enz.

© 2019 Wit-Gele Kruis