Ken jij nog kandidaten voor het patiëntenpanel?

21 februari 2022
patiëntenpanel

Door patiënten en mantelzorgers om advies te vragen, inspraak te geven en ja, zelfs mee te laten beslissen, kunnen we onze zorg nog verbeteren. Daarom richtten we in september 2021 een patiëntenpanel op. Samen met elf patiënten en mantelzorgers gaan we vanuit de blik van de patiënt op zoek naar antwoorden op prangende vragen zoals: “Wie zijn de thuisverpleegkundigen van de toekomst”, en “Hoe werken zij samen met andere zorgverleners?”.

Waarom een patiëntenpanel?

Om te beantwoorden aan de zorgvraag van morgen, moeten we ons vandaag voorbereiden. Patiënten zijn en zullen altijd de drijfveer van onze organisatie blijven, een stem die we moeten horen!

Met het betrekken van een patiëntenpanel benutten we de kennis en de ervaring van patiënten en mantelzorgers om onze zorg in de toekomst vorm te geven. 

Agenda patiëntenpanel

Het panel staat nog in startblokken. Afgelopen jaar zijn we voornamelijk oriënterend te werk gegaan. We vroegen aan onze leden welke thema’s zij in 2022 willen bespreken. Diverse onderwerpen kwamen aan bod: hoe ziet een afdeling eruit? Hoe verhouden onze complementaire zorgdiensten (gezinszorg, vroedvrouwen, voedingsadvies, zorgcentrale) zich t.o.v. andere aanbieders van zorg? Wat kan Wit-Gele Kruis Limburg bijdragen om de overgang van een patiënt naar een woonzorgcentrum te vergemakkelijken?

Samenwerking huisarts en thuisverpleegkundige, wat verwacht de patiënt?

Patiënten en mantelzorgers van het patiëntenpanel zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen huisarts en thuisverpleegkundige een prominent onderdeel is van de werking van de ‘thuisverpleegkundige van de toekomst’: een thuisverpleegkundige hoort de ogen en oren van de arts te zijn. Iemand die aan de alarmbel trekt wanneer nodig.

Het panel verwacht veel samenwerking tussen huisarts en thuisverpleegkundige om te komen tot betere zorg. Ze denken hierbij onder andere aan adviesbezoeken van referentieverpleegkundigen en meer bloedafnames aan huis.

Deze onderwerpen willen we verder uitspitten tijdens de bijeenkomsten van het patiëntenpanel. Conclusies die we hieruit trekken nemen we verder mee in ons beleid. Bevindingen die mogelijk interessant zijn voor huisartsen of andere zorgverleners delen we met plezier.

Oproep kandidaten

Momenteel bestaat het patiëntenpanel uit 11 patiënten en mantelzorgers. Zij werden gerekruteerd via verschillende kanalen. Bijkomende kandidaten zijn steeds welkom. Ken jij een patiënt die mogelijk een bijdrage kan leveren? Stimuleer hem of haar om contact op te nemen met  Ilse Gorissen, stafmedewerker algemene directie via ilse.gorissen [at] limburg.wgk.be of 089/30.08.80.

© 2022 Wit-Gele Kruis