Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Koningin Mathilde bezoekt Wit-Gele Kruis voor onze 80ste verjaardag

01 juni 2017

Hare Majesteit de Koningin bezoekt op 1 juni 2017 het Wit-Gele Kruis te Gent naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de organisatie.

Hare Majesteit de Koningin benieuwd naar thuisverpleging

In het hoofdkantoor van Oost-Vlaanderen neemt zij deel aan een rondetafelgesprek met een groep sleutelpersonen uit het werkveld. Verpleegkundigen uit de verschillende Vlaamse provincies waar het Wit-Gele Kruis actief is, een huisarts en een geneesheer-specialist die nauw met hen samenwerkt, staan onze Koningin te woord.

Daarna volgt Hare Majesteit een verpleegkundige bij een huisbezoek aan twee patiënten. Zij maakt persoonlijk kennis met beide patiënten en is getuige van de maatschappelijk verantwoorde totaalzorg die dagelijks door tal van verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis aan huis verleend wordt.

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen werd opgericht in Gent op 13 november 1937. Andere afdelingen over het hele land volgden snel. Ondanks de moeilijke werkomstandigheden kende het Wit-Gele Kruis tijdens Wereldoorlog II een duidelijke groei. In 1963 volgde de oprichting van negen provinciale vzw’s.

In de tweede helft van de jaren ’90 gaan de Vlaamse en Waalse Wit-Gele Kruisverenigingen elk hun eigen weg. De Vlaamse Wit-Gele Kruisprovincies vormen vanaf dan het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Het Wit-Gele Kruis blijft door de jaren heen inspelen op tal van maatschappelijke, demografische en medische evoluties. Meer en meer nemen de verpleegkundigen een coördinerende rol op in de verstrekte totaalzorg.

Vandaag stelt Wit-Gele Kruis 6.207 verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden en vroedvrouwen tewerk, in totaal telt het Wit-Gele Kruis 6.835 medewerkers. Ieder jaar wordt 140.750 uur vorming gegeven, waarvan 108.277 uur zorgspecifieke vorming. Er worden 156.368 patiënten verzorgd, goed voor 17.892.574 bezoeken en 26.241.247 geregistreerde zorgen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 77,6 jaar. Onze Zorgcentrales zijn 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. 4 keer per jaar geeft het Wit-Gele Kruis haar zorgmagazine ‘Gezond thuis’ uit, goed voor een oplage van 157.814 exemplaren.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is de grootste aanbieder van thuisverpleging in Oost-Vlaanderen. Per maand worden er meer dan 17.000 patiënten verzorgd. Jaarlijks worden er 4,5 miljoen thuisbezoeken afgelegd, waarbij 7,8 miljoen zorgen worden toegediend. Vandaag telt de organisatie meer dan 1.750 medewerkers. Hiermee is het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen de provincie met het grootste aantal verpleeg- en zorgkundigen over gans Vlaanderen. Zij streeft ernaar de referentie te zijn in thuisverpleging binnen maatschappelijk verantwoorde totaalzorg, met respect voor de zelfregie van de patiënt.

Sinds 2014 werkt het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen in kleine lokale zelfsturende teams, dicht bij de patiënt en in nauwe samenwerking met diens huisarts, mantelzorgers en andere partners in zorg. Zij doet dit op een maatschappelijk verantwoorde manier, waarbij de dialoog met de patiënt centraal staat.

Meer informatie voor de pers

Nel Aelgoet
Expert externe communicatie, marketing en ombudsdienst Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
T  +32 9 235 85 79    GSM  +32 498 92 60 79
nel.aelgoet [at] wgkovl.be

© 2019 Wit-Gele Kruis