Nieuw charter ethisch ondernemen in thuisverpleging

10 februari 2022
Charter 'Ethisch ondernemen in de thuisverpleging'

Samen met enkele andere zorgorganisaties hebben we een kwaliteitslabel ontwikkeld rond ethisch ondernemen in de thuisverpleging. Aan de hand van een charter maken we duidelijke afspraken rond enkele specifieke thema’s zoals de vrije keuze van patiënt en zorgverlener, de betaling voor zorgaanvragen, de afwerving van medewerkers en patiënten, etc.

Vandaag is er een deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen. Die blijft uiteraard bestaan. Met dit charter willen we een stap verder gaan en een extra engagement nemen. Door bijkomende afspraken te maken, willen we op een objectieve, transparante en kwalitatieve manier omgaan en communiceren met patiënten, medewerkers in de thuisverpleging, andere zorgpartners en de overheid.  

Dit charter schetst het kader om deze belofte in de praktijk waar te maken. Bovendien biedt het de nodige handvaten om steeds met een kritische blik naar onze eigen werking te kijken en die af te toetsen aan de gemaakte afspraken.

Meer informatie is te vinden op de website HOME | Charter TVP (charterthuisverpleging.be)

 

De initiatiefnemers van dit charter zijn i-mens, Mederi, Wit-Gele Kruis, Zorgconnect, en VBZV. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 10.000 thuisverpleegkundigen in Vlaanderen.  

 

Download het volledige persbericht »

 

Persverantwoordelijke
Marie Landsheere – Verantwoordelijke Communicatie en Marketing Wit-Gele Kruis
marie.landsheere [at] vlaanderen.wgk.be
02-739 35 04

© 2022 Wit-Gele Kruis