COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Onderzoek: optimalisatie vroegtijdige zorgplanning in de thuiszorg

27 oktober 2021
handen jong oud

Een vroegtijdige zorgplanning zorgt ervoor dat we beter kunnen voldoen aan de behandelwensen van de patiënt en vervelende situaties in de toekomst kunnen vermijden. Daarom werkt Wit-Gele Kruis Limburg mee aan een onderzoek naar de optimalisering van vroegtijdige zorgplanning in de thuiszorg. 

Stimuleren vroegtijdige zorgplanning: samenwerking tussen huisarts en verpleegkundige

Bij Wit-Gele Kruis Limburg zijn we ervan overtuigd dat thuisverpleegkundigen een grote rol kunnen spelen in het stimuleren van patiënten om na te denken en beslissingen te nemen over hun toekomstige medische zorg en behandeling. De communicatie hierover tussen thuisverpleegkundige en arts is een belangrijke schakel in het traject van vroegtijdige zorgplanning. 

Verloop onderzoek

Daarom stelt Wit-Gele Kruis Limburg haar medewerkers en middelen ter beschikking van het onderzoek ‘optimalisatie vroegtijdige zorgplanning in de thuiszorg’. Dit onderzoek wordt gevoerd in een beperkte regio in Noord-Limburg en Houthalen door huisartsen-in-opleiding Jef Berben, Jolien Coenen, Nick Stelten en Xandra Veenstra onder begeleiding van professor dr. Mieke Vermandere. 

De onderzoekers bieden de thuisverpleegkundigen een leidraad om een gesprek over vroegtijdige zorg te voeren met hun patiënten. De verpleegkundige neemt aantekeningen in het verpleegdossier wat vervolgens beschikbaar gesteld wordt aan de huisarts via mijnWGK. Na telefonische communicatie tussen thuisverpleegkundige en huisarts, kan de arts de vroegtijdige zorgplanning verder opnemen met zijn/haar patiënt. 

Onderzoeksdoel

Op basis van dit onderzoek hopen we concrete handvatten te krijgen die wij in de thuiszorg kunnen inzetten zodat de samenwerking tussen de thuisverpleegkundigen en huisarts leidt tot een verbetering in vroegtijdige zorgplanning. 
Wil je meer informatie of heb je interesse om als huisarts in Noord-Limburg of Houthalen mee te werken aan dit project? Contacteer dan Carine Ogiers via carine.ogiers [at] limburg.wgk.be of 0498-58 34 27.

© 2021 Wit-Gele Kruis