COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Ook binnen thuisverpleging aandacht voor dementie

09 februari 2017
Jong hand houdt een ouder hand vast.

Het juist begeleiden van patiënten met dementie - zeker in een thuissituatie - is belangrijk. Om hieraan tegemoet te komen startte Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen al in 2005 met gespecialiseerde verpleegkundigen ‘geriatrie’. Dit zijn verpleegkundigen die zich specialiseren in o.a. dementie en zijn bijkomende complexe problemen.

Om de vroegdetectie van dementie te verbeteren, doet onze gespecialiseerde verpleegkundige op vraag van de huisarts een eerste screening bij de patiënt thuis. Deze observaties worden vervolgens besproken met de huisarts, zodat tijdig de juiste begeleiding kan afgesproken worden. 

Onze thuisverpleegkundigen die de patiënt verzorgen, hebben hierbij een belangrijke signaalfunctie. Hun observaties zijn niet alleen belangrijk in het kader van diagnose en behandeling, maar ook in het bewaken van de haalbaarheid van het thuis wonen en het gevaar voor de patiënt zelf  en zijn omgeving. De Wit-Gele Kruis verpleegkundigen dragen enerzijds zorg voor de lichamelijke verzorging. Anderzijds maakt de psychische ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving deel uit van het begeleiden van een patiënt met dementie.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij patiënten met dementie is het detecteren en behandelen van pijn. Immers, dementie zou het tolerantieniveau voor pijn kunnen beïnvloeden. Dat betekent niet dat de pijnprikkel zelf vermindert, wel dat de patiënt die pijnprikkel anders ervaart. Wanneer de patiënt zich plots anders gedraagt, kan pijn een mogelijke oorzaak zijn en kan de Wit-Gele Kruis verpleegkundige via een vragenlijst de pijn proberen meten. Vaak durven patiënten zich aan de thuisverpleegkundige ook tonen zoals ze zich effectief voelen.

Tot slot zijn de samenwerking en communicatie met de huisarts en andere zorgpartners belangrijke pijlers in het mogelijk maken van de thuiszorg bij patiënten met dementie.

Wit-Gele Kruis investeert dan ook continu in de vorming en opleiding van haar verpleegkundigen.

 

© 2019 Wit-Gele Kruis