COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Partners thuisverpleging en gezinszorg lanceren gezamenlijk campagne handhygiëne (persbericht)

09 november 2020
Campagne handhygiëne

Persbericht Consortium Thuisverpleging Limburg & Zorggezind

Campagne: “Zorgende handen zijn propere handen!”

Thuisverplegingsorganisaties en diensten voor gezinszorg in Limburg slaan met succes de handen in elkaar om de coronapandemie het hoofd te bieden. Concreet doen ze dit door de organisatie van cohortzorg in de thuisverpleging en door het maken van afspraken rond de testings in triagecentra. De verschillende partners van het consortium lanceren in november samen met Zorggezind, de koepelorganisatie voor diensten gezinszorg, de campagne “Zorgende handen zijn propere handen!”.

Handhygiëne, het visitekaartje van de zorgverlener

Een strenge toepassing van handhygiëne is cruciaal om goede en veilige zorg te kunnen geven. Dat is niet enkel van belang in deze COVID-pandemie. Zorgverleners hebben veelvuldige, intensieve contacten met patiënten. Onderzoek wees uit dat handhygiëne de meest doeltreffende maatregel is om de overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Wat is een goede handhygiëne?

Voor een goede handhygiëne bij zorgverleners zijn er een aantal basisvereisten zoals géén juwelen aan handen en polsen, korte propere en ongelakte nagels en mouwen tot boven de elleboog.

Anderzijds is het zorgvuldig ontsmetten van de handen belangrijk. Zorgverleners gebruiken handalcohol met een hoger percentage alcohol dan in de gels die aan particuliere gebruikers verkocht worden. Het ontsmetten van de handen duurt gemiddeld 20 tot 30 seconden en gebeurt bij het betreden van de woning, voor en na het uitvoeren van specifieke zorgen en voor het verlaten van de woning.

Een zorgverlener wast wel de handen bij zichtbare vervuiling of na gebruik van het toilet.

Waarom deze campagne?

Zorgverleners zijn intensief op handhygiëne getraind maar de aandacht mag nu geen seconde verslappen. In het kader van patiëntenparticipatie vinden zorgverleners het belangrijk om transparant over kwaliteitsnormen te communiceren. Door patiënten, cliënten en mantelzorgers te informeren wat zij van hun zorg mogen verwachten, worden misverstanden uit de wereld geholpen en kunnen zij desgewenst toezien op de kwaliteit van hun zorg.

Het Consortium: door de overheid gestimuleerde samenwerking

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken de overkoepelende organisaties van thuisverpleegkundigen en diensten gezinszorg in Limburg samen, in de eerste fase voor de organisatie van cohortzorg in elke provincie. Daarna ook voor het uitvoeren van corona-tests in de triagecentra. 

Het Consortium in Limburg wil de ambities verruimen en aanvullen met andere projecten waar partners een meerwaarde voor elkaar kunnen betekenen of waar samenwerking schaal- of andere voordelen kan meebrengen. 

Uiteindelijk heeft elke thuisverpleegkundige, zorgkundige, verzorgende of organisatie hetzelfde doel: de beste zorg voor de patiënt of cliënt.

Partners

Partners in het Consortium Thuisverpleging Limburg zijn:

  • zelfstandige thuisverpleegkundigen: VP Plus, Thuisverpleging De Voorzorg, Altrio,  Mederi en CT Paramedics
  • diensten voor thuisverpleging: i-mens en Wit-Gele Kruis Limburg

Ook Zorggezind, de koepelorganisatie van de diensten gezinszorg in Vlaanderen, neemt aan de campagne deel.

Meer info?

Algemeen:

Ann Vanloffelt - communicatie Wit-Gele Kruis Limburg - 0496 19 42 44

Inhoudelijk:

Wit-Gele Kruis Limburg
Solange Indenkleef
directeur zorg
089-30 08 83
0478-48 92 68

Mederi
Stan Van Loon
stan.van.loon [at] mederi.be
0476-59 51 82

VP Plus
Ronny Pascal
coördinator VP-Service
ronny.pascal [at] vpplus.be
0473-93.16.23

Thuisverpleging De Voorzorg
Dirk Claes
secretaris
dirk.claes [at] devoorzorg.be 
0494-51 67 61

Altrio
Jochem Martens
CEO 
jochem.martens [at] altrio.be
0486-40 27 99
03-233 92 43

i-mens
Janna Lange
zorgdirecteur Zuid
janna.lange [at] i-mens.be
011-24 98 50
0473-31 42 70

Zorggezind
Ewout Vanormelingen stafmedewerker ewout [at] zorggezind.be
0475 64 22 1

© 2019 Wit-Gele Kruis