COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Reactie op onderzoek KU Leuven ‘Vergrijzing op het platteland’

28 maart 2018

Wit-Gele Kruis reageert op het onderzoek ‘Vergrijzing op het platteland’.

Onderzoek ‘Vergrijzing op het platteland’

Onderzoekgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KU Leuven, SumResearch en studiebureau Atelier Romain publiceerden in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een onderzoek om de gevolgen van de vergrijzing in Vlaanderen na te gaan en te onderzoeken of het platteland een geschikte plaats is om oud te worden met voldoende beschikbare formele zorg.

Reactie op het negatieve beeld van de thuisverpleging

Het Wit-Gele Kruis erkent dat er een nood is aan een tussenhalte tussen de gezinswoning en het woonzorgcentrum. We zijn er ook van overtuigd dat een goed uitgebouwde en kwaliteitsvolle thuiszorg de sleutel vormt tot ageing in place, binnen een context van schaarste in de verpleegkunde.

De volgende stellinginname van de onderzoekers stelt de thuiszorg en thuisverpleegkundigen onterecht in een negatief daglicht en is nefast in onze zoektocht naar het aantrekken van verpleegkundigen:

  • thuisverpleegkundigen worden niet goed betaald
  • kunnen geen normaal gezinsleven aangaan
  • moeten hun werk soms in niet-hygiënische of sanitair oncomfortabele omstandigheden uitvoeren
  • worden geconfronteerd met een sterke efficiëntiedruk waardoor er geen tijd is voor een kop koffie of het optrekken van de rolluiken
  • rijden 15 keer per dag de wereld rond om aan de keuzevrijheid van de zorgverstrekker tegemoet te komen
  • werken met zieke en/of kwetsbare mensen

Dergelijke stellingen gaan voorbij aan het feit dat thuisverpleegkundigen bewust kiezen voor een job in de vertrouwde omgeving van de patiënt, waarin ze kwaliteitsvolle en holistische zorg kunnen bieden aan de patiënt én zijn omgeving.

Om tegemoet te komen aan de keuze van de overheden in België om integraal en geïntegreerd in te zetten op vermaatschappelijking van de zorg is het juist aangewezen:

  • om de patiënt en zijn omgeving centraal te stellen
  • te kijken wanneer welke professionele actor de patiënt en zijn omgeving komt ondersteunen
  • om zo een zorg- en buurtgericht netwerk uit te bouwen waarin elke actor zijn rol het meest efficiënt kan opnemen

De thuisverpleegkundigen zijn zich bewust van de noden van patiënten om later op te staan of later te gaan slapen. De stelling van de onderzoekers dat patiënten met een toilet van 2 keer per week, slechts 1 keer zouden worden geholpen wanneer 1 toilet op een feestdag valt, gaat de realiteit totaal voorbij. De verpleegkundige stemt altijd af met de patiënt of zijn omgeving wanneer het mogelijk is om een tweede keer langs te komen.

Aandachtspunt

We weten dat de huidige zorgfragmentatie de concurrentie op de markt in de hand werkt, waardoor er een veelheid aan zorgorganisaties en zorgverstrekkers ontstaat die dezelfde dienstverlening aanbieden. Deze evolutie pakken we aan in een strategische denkoefening binnen de sector en werken we uit in het zorgnetwerk waar plaats is voor interprofessionele samenwerking.

Onderzoek getoetst aan de realiteit

De hele verpleegkundige sector heeft nood aan onderzoeken, beleidsaanbevelingen en opinies die de realiteit weergeven in plaats van deze te ondergraven. De sector thuisverpleging en thuiszorg verdient het om in het juiste daglicht te worden geplaatst in plaats van de aantrekkelijkheid van ons beroep te ondermijnen met quotes die uit hun context worden gerukt.

Verpleegkundige: een beroep met voldoening

Elk beroep heeft zijn voor- en nadelen, maar de keuze voor verpleegkunde is steeds een heel bewuste en doordachte keuze om juist de persoon met een hulp- en zorgbehoefte te begeleiden en te helpen binnen een zorgnetwerk waarbinnen iedere actor hetzelfde doel voor ogen heeft: zorg en hulp bieden vanuit de doelstellingen van de patiënt en zijn omgeving.

 

 

 

 

Informatie

Het volledige onderzoek is beschikbaar via de website van de VLM.

Praktisch

Voor meer informative kan je terecht bij:

Lisa De Pelsmaeker (stafmedewerker communicatie) via 02-739 35 11 of 0496-87 14 10.

© 2019 Wit-Gele Kruis