Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Start van het ‘Fonds Dr. Daniël De Coninck’

20 september 2017

Het ‘Fonds Dr. Daniël De Coninck’, opgericht door het Wit-Gele Kruis in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, gaat van start. Met het fonds investeert het Wit-Gele Kruis in innovatie en versterking van de eerstelijnszorg.

Op initiatief van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, gesteund door alle Wit-Gele Kruis organisaties, wordt in de schoot van de Koning Boudewijnstichting een fonds opgericht dat zal investeren in initiatieven die de levenskwaliteit en gezondheid van patiënten thuis verbeteren.

Het Wit-Gele Kruis stelt daartoe een aantal reserves die werden opgebouwd in het verleden en die niet bijdragen tot de werking van het Wit-Gele Kruis, ter beschikking van de Koning Boudewijnstichting. Op die manier investeren we op een verantwoorde manier in innovatie en versterking van de eerstelijnszorg en blijven we de goede werking van het Wit-Gele Kruis als organisatie garanderen. Het fonds streeft ernaar om jaarlijks een belangrijke bijdrage te leveren aan vernieuwende projecten, vorming, wetenschappelijk onderzoek en sensibilisering.

Middelen

De middelen voor onderzoek en ontwikkeling in de eerstelijnszorg zijn veel schaarser dan voor de gespecialiseerde geneeskunde. De werking van het Fonds zal daarom een belangrijke stimulans betekenen voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte integrale zorg van patiënten die thuis leven.

Koning Boudewijnstichting

We kiezen voor de Koning Boudewijnstichting als fondsbeheerder wegens hun onafhankelijke, ethische en pluralistische ingesteldheid, alsook wegens hun jarenlange ervaring op vlak van filantropie en fondsenbeheer. Het fonds zal actief zijn in heel België en kan ook Europese initiatieven steunen.

Dokter Daniël De Coninck

Uit dankbaarheid voor het jarenlange engagement van de voorzitter van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, kreeg het de naam ‘Fonds Dokter Daniël De Coninck’. Dr. Daniël De Coninck is voorzitter sinds 1987 en droeg op 1 september 2017 de fakkel over aan dr. Griet De Brabanter. Van 1995 tot 2008 was Daniël De Coninck ook voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.

Daniël De Coninck is zeer opgetogen over de oprichting: “Als belangrijke organisatie voor thuisverpleging is het Wit-Gele Kruis Vlaanderen overtuigd van het belang van een toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnszorg. De zorgverstrekking binnen de eerste lijn staat voor enorme uitdagingen en grote veranderingen door de ouder wordende bevolking en de technologische ontwikkelingen. Patiënten hebben vaak complexe zorgnoden. Met dit fonds willen we bijdragen aan de innovatie en de versterking van de eerste lijn.”

Het bestuurscomité

Het bestuurscomité van het fonds zal worden voorgezeten door Patricia Adriaens, gedelegeerd bestuurder van Fribona, een bedrijf uit Oostkamp. Zij is tevens voorzitter van het dienstencentrum voor mensen met een beperking in Gits. “Ik ben vereerd met dit voorzitterschap. De samenwerking met en de expertise van de Koning Boudewijnstichting garanderen dat alleen de beste en meest relevante projecten zullen worden ondersteund.” Het bestuurscomité werkt in de komende periode een strategisch meerjarenplan uit voor het fonds.

Vragen en informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij:

  • De heer Piet Vanthemsche (voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen) via piet.vanthemsche [at] vlaanderen.wgk.be of 0477-32 68 85
  • Mevrouw Sofie Vanneste (verantwoordelijke communicatie en marketing Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen) via sofie.vanneste [at] wgkwvl.be of 050-63 41 70
  • Mevrouw Erika Racquet (communicatieverantwoordelijke persrelaties Koning Boudewijnstichting) via Racquet.E [at] Kbs-frb.be of 0477-77 88 02

© 2019 Wit-Gele Kruis