Thuisverpleegkundigen Wit-Gele Kruis slaan noodkreet door handen en voeten vast te binden

30 januari 2023
Actie 'Aan handen en voeten gebonden'

De inkomsten die het Wit-Gele Kruis krijgt vanuit de overheid voor verpleegkundige prestaties zijn ruim onvoldoende om de sterk stijgende loonkost te kunnen betalen. Daardoor staat thuisverpleging zwaar onder druk. Met een actie aan het kabinet van bevoegd minister Frank Vandenbroucke en in de provinciehoofdsteden eist het Wit-Gele Kruis dat de overheid de financiering van de diensten thuisverpleging dringend herziet. 

“De stijgende loonkosten door de huidige inflatie betekenen binnen dit systeem de doodsteek voor thuisverpleging,” zegt Dirk Broos, voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. “De financiering van de thuisverpleging moet structureel anders. Zonder deze bijsturing kan de thuisverpleging niet blijven bestaan. De honoraria lopen ondertussen al meer dan 10 jaar achter op de lonen. De huidige financiering zal leiden tot afbouw van zorg, zorg voor zeer kwetsbare mensen. Wij willen en kunnen dit niet laten gebeuren. Wij laten onze patiënten en onze medewerkers niet in de steek!” 

Aan handen en voeten gebonden 

De totale personeelskost van het Wit-Gele Kruis stijgt tussen 2021 en 2023 met bijna 64 miljoen euro. Dat is een stijging van 18% door de kort opeenvolgende loonindexeringen in die periode. De inkomsten vanuit de ziekteverzekering volgen deze indexering niet waardoor er een groot ‘gat’ ontstaat. Zonder extra maatregelen vanuit de overheid zal het Wit-Gele Kruis voor 2022 en 2023 bijna 38 miljoen moeten bijleggen uit haar eigen reserves. De lonen van de medewerkers moeten immers correct en tijdig betaald worden.  

Het Wit-Gele Kruis kan de stijgende loonkosten niet blijven financieren zonder een correcte, en dus aangepaste, vergoeding vanuit de ziekteverzekering. Het is geen optie om met minder zorgverleners dezelfde kwaliteitsvolle zorg te bieden. Patiënten noch verpleeg- en zorgkundigen mogen hiervan de dupe worden. “Het voelt alsof onze handen en voeten gebonden zijn. We willen naar onze patiënten blijven gaan en hen dezelfde kwalitatieve zorg verlenen, maar er moet structureel iets gebeuren,” aldus Dirk Broos. “Bovendien blijft de vraag naar thuisverpleging – terecht - stijgen, onder meer door de verkorte ligduur en meer daghospitalisaties in het ziekenhuis en omdat patiënten vaak de voorkeur geven om zo lang mogelijk thuis te blijven. Een correcte vergoeding van onze zorgen is dus van levensbelang!”  

Het Wit-Gele Kruis vraagt aan de overheid om de financiering van de diensten thuisverpleging met loontrekkenden op korte termijn te herzien, bijvoorbeeld door een vervroegde en/of kostenvolgende indexering van de honoraria. Bij de ziekenhuizen en woonzorgcentra volgt de financiering de loonindexeringen. Waarom kan dat dan niet in de thuisverpleging? Er zijn dringend meer inspanningen nodig om de verliezen in 2022 en 2023 te beperken of te compenseren. Op langere termijn hebben we een nieuwe en correctere financiering van de inspanningen door onze thuisverpleegkundigen en zorgkundigen nodig die nauwer aansluit bij de toekomstgerichte verpleegkundige zorg bij patiënten thuis. Het Wit-Gele Kruis legde hiertoe al meerdere voorstellen op tafel en staat klaar om daar vanuit hun ervaring constructief mee werk van te maken. 

Steun jij de eis van het Wit-Gele Kruis?  
Laat je stem horen op www.aanhandenenvoetengebonden.be 

 

 

© 2023 Wit-Gele Kruis